Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên K57 năm học 2021-2022

22, Tháng 11, 2021

TB Về viếc sử dụng mạng internet trong học tập trực tuyến

4, Tháng 11, 2021

Thông báo cập nhật dữ liệu tiêm Vacxin phòng chống Covid 19

4, Tháng 11, 2021

Thông báo vv tiếp nhận sinh viên K55 trở lại trường đào tạo tập trung

27, Tháng 10, 2021

Thông báo vv cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương học kỳ I năm học 2021-2022

20, Tháng 10, 2021

TB V/v tiếp nhận người học và triển khai đào tạo tập trung tại trường

19, Tháng 10, 2021

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

24, Tháng 8, 2021

Seminar chuyên môn bằng tiếng Anh năm học 2020 - 2021

24, Tháng 8, 2021

Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022

10, Tháng 8, 2021

Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

18, Tháng 6, 2021

TB Cấp giấy xác nhận vay vốn tại địa phương

11, Tháng 3, 2021

Thông báo vv tiếp nhận người học trở lại trường đào tạo tập trung

4, Tháng 3, 2021

TB Triển khai một số nội dung cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid -19

28, Tháng 1, 2021

Thông báo Vv hoàn thành học phí trước khi thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

24, Tháng 12, 2020

QĐ Cấp sinh hoạt phí cho sinh viên K55

10, Tháng 12, 2020
Page 2/12 <12345678910>