Thông báo vv xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm, miễn học các học phần tiếng Anh

26, Tháng 11, 2019

Quyết định vv ban hành Quy định xét, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các học phần tiếng Anh của Trường ĐHKTCN

26, Tháng 11, 2019

Thông báo vv tổ chức cuộc thi Olympic Toán học, Vật lý cấp trường năm học 2019-2020

19, Tháng 11, 2019

Thông báo vv khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2019-2020

17, Tháng 11, 2019

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019

28, Tháng 10, 2019

Thông báo tổ chức chương trình Hành động An toàn giao thông và Bảo vệ môi trường

23, Tháng 10, 2019

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống khủng bố; tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ATTQ năm 2019

23, Tháng 10, 2019

Quy định học bổng khuyến khích học tập Đại học chính quy năm học 2019-2020

27, Tháng 9, 2019

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Đại học chính quy năm học 2019-2020

27, Tháng 9, 2019

Đề án phát triển các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ sinh viên tự học

27, Tháng 9, 2019

TB Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa học đối với sinh viên K55 năm học 2019-2020

15, Tháng 8, 2019

Bùi Văn Hiên - dấu ấn sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật 2019

26, Tháng 7, 2019

Ngành Công nghệ chế tạo máy TNUT

18, Tháng 7, 2019

Thông báo vv cấp học bổng cho tân sinh viên K55 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (trúng tuyển năm 2019)

18, Tháng 7, 2019

TUYỂN SINH 2019 - ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - LỰA CHỌN THÔNG MINH

15, Tháng 7, 2019
Page 5/12 <12345678910>