Danh bạ điện thoại khoa SPKT 2020

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - KHOA SPKT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Thị Thu Hương

Trưởng khoa

Cq: 0280 3847 794

Mobile: 0902 064 199

2

Dương Trọng Đại

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0915 208 080

3 Dương Quốc Tuấn

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0912 269 147

4

Dương Thị Yến

Văn Phòng khoa

Cq: 0280 3 847 256

Mobile: 0942903828

5

Nguyễn Thị Thu Dung Văn Phòng khoa - GV kiêm nhiệm BM CN KTCK

Cq: 0280 3 847 256

Mobile: 0915648385

6 Đặng Danh Hoằng Trưởng  BM CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0912 847 588

7

Nguyễn Thị Mai Hương P.Trưởng  BM CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0979 147 493

8

Lại Thị Thanh Hoa

GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0987 100 988

9

Trần Thị Thanh Huyền

GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0965 996 555
10 Lê Thị Thúy Ngân GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT Mobile: 0344596032

11

Đỗ Công Thành GV BM CN KTĐ - ĐT
12 Trần Xuân Minh GV BM CN KTĐ Mobile: 0913 354 975
13 Lý Việt Anh Trưởng BM CN KTCK Mobile: 0978 626 955

14

Bùi Đức Việt

GV Bộ môn CN KTCK


15

Trần Thị Vân Anh

Trưởng Bộ môn TL-GD

Mobile: 0942 974 019

16

Nguyễn Hoàng Hà

GVKN BM TL & GD

Mobile: 0948 107 909

17

Nguyễn Thị Ngọc Linh

GV Bộ môn TLH & GDH


18

Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng  BM PPL& PPDH

Mobile: 0982 310 379

19

Phạm Thanh Cường

GV Bộ môn PPL& PPDH

Mobile: 0968 315 333

20

Nguyễn Thị Linh

GV Bộ môn PPL& PPDH

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn