Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Công nghệ Gia công cắt gọt


KẾ HOẠCH PHÂN KỲ

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT

HỌC KỲ 1

TT

Tên học phần

SốTC

3

Thực tập công nghệ

3

1

Tiếng Anh

10

4

Dung sai đo lường

3

Tổng

10

5

Chi tiết máy

4

HỌC KỲ 2

Tổng

16

TT

Tên học phần

SốTC

HỌC KỲ 6

1

Vẽ Kỹ thuật và CAD

3

TT

Tên học phần

SốTC

2

Giới thiệu đại số tuyến tính

3

1

Thực tập công nhân

5

3

Pháp luật đại cương

2

2

Đồ án chi tiết máy

1

4

NNLCB của CN Mác-Lênin 1

2

3

Công nghệ gia công cắt gọt

3

5

Tin học kỹ thuật

3

4

Tự chọn cơ sở (cơ cấu, máy)

3

6

Vật lý 1

3

Nguyên lý máy

(3)

7

Văn hóa Việt

2

Máy nâng chuyển

(3)

8

Giáo dục thể chất 1

0

Máy xây dựng

(3)

Tổng

18

5

Tự chọn kỹ thuật

3

HỌC KỲ 3

Giới thiệu vật liệu composite

(3)

TT

Tên học phần

SốTC

Ma sát, mòn và bôi trơn

(3)

1

Vật liệu kỹ thuật

3

Tổng

15

2

Giải tích 1

4

HỌC KỲ 7

3

Tĩnh học

3

TT

Tên học phần

SốTC

4

Hóa đại cương

3

1

Điều kiển thủy lực, khí nén

3

5

Kỹ thuật điện đại cương

3

2

Điều khiển số máy công cụ

3

6

Giao tiếp kỹ thuật

3

3

Đồ án Công nghệ cắt gọt

1

7

Giáo dục thể chất 2

0

4

Tự chọn gia công chuyên sâu

3

Tổng

19

Công nghệ hàn

(3)

HỌC KỲ 4

Gia công vật liệu phi kim

(3)

TT

Tên học phần

SốTC

Cơ điện tử ứng dụng

(3)

1

Giải tích 2

3

Công nghệ gia công tiên tiến

(3)

2

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

3

5

Tự chọn tổ chức sản xuất

3

3

Động lực học

2

Quản lý dự án công nghiệp

(3)

4

Các quá trình gia công cơ bản

3

Hệ thống quản lý sản xuất

(3)

5

Cơ học vật liệu

4

Quản lý chất lượng sản phẩm

(3)

6

Công nghệ gia công không phoi

3

6

Tư tưởng HCM

2

7

Giáo dục thể chất 3

0

Tổng

15

Tổng

18

HỌC KỲ 8

HỌC KỲ 5

TT

Tên học phần

SốTC

TT

Tên học phần

SốTC

1

Thực tập tốt nghiệp

5

1

Đường lối CM ĐCSVN

3

2

Đồ án tốt nghiệp

7

2

Thiết kế SP với CAD

3

Tổng

12

Tin mới hơn

Tin cũ hơn