Công đoàn khoa Sư phạm kỹ thuật

CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Tổ công đoàn khoa Sư Phạm kỹ thuật được thành lập vào năm 1997. Trải qua 17 năm xây dựng và trưởng thành từ chỗ chỉ có 3 đoàn viên đến nay đã có 20 đoàn viên, trong đó có 6 nam, 14 nữ, nhiều đoàn viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và đang làm NCS, học cao học trong và ngoài nước.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, công đoàn trường đã tạo điều kiện và nhờ sự phấn đấu tích cực của đoàn viên công đoàn, công đoàn khoa Sư Phạm Kỹ Thuật đã có những bước phát triển rõ rệt cả về chất và về lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nhất trí trong đơn vị, chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn, đạt nhiều thành tích được công đoàn cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

            1.Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng: Công đoàn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên công đoàn, vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, giới thiệu pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước do trường và công đoàn tổ chức.

            2. Các hoạt động phong trào và công tác chuyên môn: Công đoàn khoa luôn được sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, công đoàn khoa đã kết hợp với chính quyền vận động công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể công đoàn khoa đã tham dự đầy đủ các chương trình hoạt động Đảng, chính quyền  và của công đoàn phát động của trường cũng như của công đoàn phát động.

            3. Công đoàn tham gia xây dựng Đảng: Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với chi bộ và Ban chủ nhiệm khoa trong việc xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng, xây dựng khoa vững mạnh về mọi mặt, động viên đoàn viên công công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn đã cùng Đoàn Thanh niên đề nghị Chi ủy tiến hành phân công các đoàn viên Công đoàn là đảng viên giúp đỡ các đoàn viên thanh niên ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào đội ngũ của Đảng đối với những đoàn viên ưu tú nhất. 

            4. Công tác thi đua khen thưởng: Hàng năm, ngay từ đầu năm, công đoàn kết hợp với chính quyền đã tổ chức cho các cá nhân đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua với nhà trường cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được các danh hiệu thi đua như đã đăng ký. Hàng năm Tập thể Công đoàn khoa luôn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc và được Công đoàn Trường khen thưởng, trao giải nhiều lần trong các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, hoạt động văn nghệ, thể thao. 

Mặc dù với lực lượng còn mỏng nhưng đã đóng góp những thành tích đáng kể cho công đoàn trường ĐH KTCN. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Công đoàn Khoa sư phạm Kỹ thuật đã xây dựng được tình cảm đầm ấm giữa các đoàn viên trong tổ công đoàn, vận động mọi người cố gắng chịu đựng khó khăn trong bước đầu xây dựng đơn vị, vận động mọi người cùng tham gia quản lý chuyên môn, quản lý học sinh, làm tốt cuộc vận động chống tiêu cực trong dạy và học.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn