Xếp thứ tự sử dụng E-Learning của giảng viên

XẾP THỨ TỰ SỬ DỤNG E-LEARNING
     
         
TT Họ và tên giảng viên Lớp học phần
(số tin chỉ tương ứng)
Tên học phần Số tín chỉ đã học Số chương bài giảng đã đưa lên Số bài tập đưa lên Số bài tập chữa đưa lên Số bài kiểm tra thường xuyên và bài tập chấm đưa lên % số sinh viên sử dụng trang E-learning Ghi chú
1 Lý Việt Anh 50V - 3TC Đại cương về kỹ thuật 2,5 5 180 6 3 220%  
2 Lý Việt Anh 48C- 3TC Nguyên lý máy 2,5 10 180 6 3 44%  
3 Lý Việt Anh 48C1- 3TC Nguyên lý máy 2,5 9 180 6 3 120%  
4 Bùi Đức Việt K1-CNCTM- 3TC Công nghệ GC không phoi 2,5 6 85 4 2 75%  
5 Bùi Hữu Nam K1-CNCTM- 3TC Công nghệ GC cắt gọt 2,5 6 69 3 1 72%  
6 Dương Trọng Đại 46F1- 4TC Công nghệ chế tạo máy 1 2,5 6 124 8 4 48%  
7 Dương Trọng Đại 46G- 4TC Công nghệ chế tạo máy 1 2,5 6 124 8 4 58%  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn