Xếp thứ tự sử dụng E-Learning của giảng viên

THỨ TỰ SỬ DỤNG E – LEARNING

Tính đến ngày 13/10/2014

TT

Họ và tên

giảng viên

Lớp học phần

(số tín chỉ tương ứng)

Tên

học phần

Số tín chỉ đã học

Số chương bài giảng đã đưa lên

Số bài tập đưa lên

Số bài tập chữa đưa lên

Số bài kiểm tra thường xuyên và BT chấm đưa lên

% số sinh viên sử dụng trang E- Learning

1

Trần Thị Vân Anh

47Y – 3TC

Giáo dục học

1,2

13

65

65

02

68,75

2

Nguyễn Thị Ngọc Linh

46C - 2TC

QLNN và QLGDĐT

1,0

11

51

13

02

98%

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn