Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Khoa Sư phạm Kỹ thuật lần thứ I

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

       Số:    01  -  KH/SPKT

Thái Nguyên, ngày 15  tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Khoa Sư phạm Kỹ thuật lần thứ I

 

            Căn cứ kế hoạch công tác Khoa Sư phạm Kỹ thuật năm học 2016 - 2017, được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Khoa Sư phạm Kỹ thuật tiến hành tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Khoa Sư phạm Kỹ thuật lần thứ I” năm học 2016 - 2017.

I. MỤC ĐÍCH

            - Khuyến khích, khích lệ sinh viên các chuyên ngành của khoa Sư phạm Kỹ thuật học tập và nghiên cứu khoa học;

            - Nâng cao chất lượng đào tạo Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy, Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện và Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật;

            - Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc và Giải thưởng Sáng  tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC);

- Tạo sân chơi lành mạnh và điều kiện giao lưu, học hỏi của sinh viên các ngành thuộc Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Sinh viên trực thuộc Khoa Sư phạm Kỹ thuật có các đề tài nghiên cứu hoặc giải pháp công nghệ được tạo ra và áp dụng từ những năm gần đây đều có quyền tham dự Hội thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể;

III. CÁC LĨNH VỰC DỰ THI

1. Điện, điện tử

2. Cơ khí

IV. ĐỀ TÀI VÀ GIẢI PHÁP DỰ THI

- Các giải pháp phát triển công nghệ dưới dạng cơ cấu, sản phẩm, thiết bị, chất liệu, quy trình, … sẽ  được chấm theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật của Cuộc thi. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm có tính ứng dụng cao.

- Trong trường hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học hàm chứa nhiều nội dung về phát triển công nghệ được dự  thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá đề  tài theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật.

- Các đề tài và giải pháp dự thi theo các định hướng sau:

1. Các thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác dạy học tại các trường THPT và dạy nghề;

2. Các thiết bị phục vụ cho 2 ngành Kỹ sư Công nghệ tại Khoa Sư phạm Kỹ thuật: Công nghệ Chế tạo máy và Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử;

3. Sáng tạo tự do.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Thang điểm: Đánh giá theo thang điểm 100

2. Các tiêu chí:

2.1. Tính mới, tính sáng tạo: 40 điểm

2.2. Có khả năng áp dụng rộng rãi: 30 điểm

2.3. Có hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể: 30 điểm

            VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

                        - 01 giải nhất  - 3.000.000đ

                        - 02 giải nhì    - 500.000đ

                        - 10 giải ba     - 100.000đ

Bên cạnh các Giải thưởng  chính thức, người dự  thi có thể nhận được các phần thưởng phong trào từ Ban Tổ chức Cuộc thi hoặc các Nhà Tài trợ. Nhà Tài trợ cũng có thể chọn trao bất kỳ Giải thưởng chính thức nào được mình quan tâm, với điều kiện đảm bảo giải thưởng thực tế ít nhất phải tương đương với mức quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

            VII. HỒ SƠ DỰ THI

Một bộ hồ sơ dự thi bao gồm

1.  Phiếu đăng ký dự thi năm 2017: 01 bản theo mẫu đính kèm

2.  Bản tóm tắt đề tài/giải pháp dự thi: trong vòng 400 từ (1 mặt giấy A4)

3.  Bản mô tả đề tài/giải pháp dự thi bao gồm các nội dung:  

- Tên đề tài dự thi hoặc giải pháp công nghệ;

-  Lĩnh vực áp dụng của đề tài/giải pháp; 

Các đề tài/giải pháp đã biết và các nhược điểm hoặc hạn chế cần khắc phục;

-  Mục đích của đề tài/giải pháp dự thi (nhằm khắc phục nhược điểm/hạn chế

nào? tính năng, khả năng ứng dụng, triển khai?);

-  Bản chất của đề tài/giải pháp dự thi;

-  Đề tài/giải pháp giải quyết vấn đề gì, chế tạo mới, thay thế, hay bổ sung;

-  Đề tài/giải pháp đã đóng góp gi trong lĩnh vực áp dụng; 

Điểm mới và sáng tạo về mặt khoa học/công nghệ của đề tài/giải pháp dự thi;

-  Các hiệu quả đã đạt được của đề tài/giải pháp dự thi;

-  Các triển vọng ứng dụng của đề tài/giải pháp dự thi;

- Đề tài/giải pháp đã được thử nghiệm ở đâu, hiệu quả thế nào, đơn vị áp dụng;

-  Mô hình, mẫu vật, thiết bị, hình ảnh (nếu có)

4.  Các tài liệu minh họa khác như:

-  Sơ đồ, bản vẽ, bảng biểu, hình chụp, mô hình, thiết bị .... có liên quan;

-  Sản phẩm chế thử, hợp đồng kinh tế, hợp đồng triển khai ... (nếu có)

-  Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, cơ quan kiểm nghiệm, Hội đồng khoa học công nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực, đơn vị sử dụng trong và ngoài nước … (phải có đóng dấu xác nhận) (nếu có);

-  Đơn yêu cầu bảo hộ đã nộp hoặc Bằng bảo hộ độc quyền hay Giấy Chứng nhận đăng ký đã được cấp (nếu có).

            VIII. NỘP HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian đăng ký đề tài/giải pháp dự thi: Chậm nhất là 17h ngày 05/3/2017

2. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Chậm nhất là 17h ngày 20/3/2015

3. Địa điểm nộp đăng ký và Hồ sơ dự thi: Văn phòng Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, tòa nhà A2, phòng 101 (trong giờ hành chính). Điện thoai: 0986 060 625

IX. ĐÁNH GIÁ

- Thời gian: Từ 21/3/2017 đến 31/3/2017

- Hình thức: Tác giả/nhóm tác giả trình bày và bảo vệ trước Hội đồng đánh giá.

- Các sản phẩm đạt giải cao sẽ được Ban tổ chức chọn lọc, hỗ trợ về chuyên môn, thiết bị về kinh phí để triển khai chế tạo sản phẩm trong thực tế. Ngoài ra, tất cả các ý tưởng tham gia cuộc thi đều nhận được sự tư vấn về chuyên môn từ Ban giám khảo để có thể hoàn thiện và tham gia các cuộc thi khác.

             

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                                   T/M BCH LCĐ KHOA SPKT

        TRƯỞNG KHOA                                                                           BÍ THƯ

              (Đã ký)                                                                                    (Đã ký)

  TS. Nguyễn Thị Mai Hương                                                        Lại Thị Thanh Hoa

Tin mới hơn

Tin cũ hơn