Thông tri triệu tập Đại hội Đại biểu Liên Chi Hội Sinh Viên - khoa SPKT nhiệm kỳ 2018 - 2020


     HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KTCN

LIÊN CHI HỘI KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Tham dự đại hội đại biểu Liên chi Hội sinh viên, khoa Sư phạm kỹ thuật

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Nhiệm kỳ 2018 - 2020

 

KÍNH GỬI:  - Các đồng chí Ủy viên BCH Liên chi HSV khoa SPKT;

                   - Các Chi hội sinh viên thuộc LCH SV khoa SPKT;

      Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu HSV các cấp của BCH Hội sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp nhiệm kỳ 2018-2020, được sự đồng ý của Hội sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, của Chi bộ, BCN khoa SPKT, Liên chi hội sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi hội sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật nhiệm kỳ 2018-2020, cụ thể như sau:

1.    1.   Thời gian: từ 19h đến 21h30 thứ 4 ngày 18/4/2018

       2.   Địa điểm: giảng đường 105 A9 – trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp

3.    3.   Thành phần triệu tập tham dự địa hội: (có DS kèm theo)

-         Các đ/c Ủy viên BCH Liên chi HSV khoa SPKT nhiệm kỳ 2015-2017

-         Các đ/c là Đại biểu chính thức do Chi hội cơ sở chỉ định.

4.    4.   Trang phục của đại biểu dự đại hội

-         Các ủy viên BCH Liên chi HSV mặc áo thanh niên Việt Nam, quần tối màu, sơ vin.

-         Các đại biểu khác mặc áo trắng, quần tối màu sơ vin,

-         Các đại biểu là dân tộc thiểu số có thể mặc trang phục truyền thống của dân tộc.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Liên chi hội khoa SPKT, nhiệm kỳ 2018 - 2020 là ngày hội lớn của toàn bộ sinh viên trong Khoa, là sự kiện chính trị quan trọng, là nơi hội tụ và lan tỏa trí tuệ, tình cảm, tâm huyết, sáng tạo, lòng nhiệt thành của toàn bộ Hội viên Liên chi Hội sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật. Do đó, Ban chấp hành Liên chi Hội Sinh Viên khoa Sư Phạm Kỹ thuật đề nghị các đồng chí ủy viên BCH, các đồng chí đại biểu dự đại hội, các hội viên phát huy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nội dung của Thông tri tiệu tập này và đề nghị các đ/c trong BCH và các đ/c đại biểu chính thức từ các Chi hội đến sớm trước 15phút.

Các đồng chí Đại biểu chính thức nếu không tham dự được đại hội vì lý do khách quan đề nghị các Chi hội cơ sở cử Đại biểu dự khuyết đi thay và thông báo kịp thời cho BCH Liên chi HSV khoa SPKT.

Vì sự thành công của Đại hội, Ban chấp hành Liên chi Hội sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và nghiêm túc thực hiện của các đồng chí!

Trân trọng cảm ơn!

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

Phạm Thanh Cường

Tin mới hơn

Tin cũ hơn