Thi đua & Khen thưởng

 

THÀNH TÍCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Thi đua khen thưởng của tập thể khoa SPKT

- Tập thể lao động giỏi năm học 2002 - 2003; Quyết định số 150/QĐ - TĐKT ngày 13 tháng 6 năm 2003;

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT năm học 2003 - 2004 - Quyết định số 7370/QĐ/BGD&ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2004;

- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2004 - 2005; Quyết định số 664/QĐ - TĐKT ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Giám đốc ĐH Thái Nguyên;

- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2005 – 2006; Quyết định số 771/QĐ - TĐKT ngày 18 tháng 9 năm 2006;

- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2006 - 2007; Quyết định số 549/QĐ - TĐKT ngày 19 tháng 9 năm 2007;

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT năm học 2005 - 2006; Quyết định số 1847/QĐ/BGD&ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2007;

- Bằng khen của Trung ương đoàn TNCS Hồ chí minh - Quyết định số 610/QĐ/TƯĐTN ngày 15 tháng 8 năm 2007;

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm học 2006 - 2007; Quyết định số 819/QĐ - TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008;

- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2007 - 2008; Quyết định số 571/QĐ - TĐKT ngày 29 tháng 9 năm 2008;

- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2008 - 2009; Quyết định số 452/TB-TĐ ngày 03 tháng 8 năm 2009;

- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2009 - 2010; Quyết định số /TB-TĐ ngày 05 tháng 8 năm 2010.

- Bằng khen của Trung ­ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2007

2. Khen thưởng của cá nhân trong khoa

Năm 2001- 2002

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT cho Đ/c Lại khắc Lãi – Phó khoa SPKT.

- Bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh cho Đ/c Trương Thanh Sơn- Phó Khoa SPKT.

Năm 2002- 2003

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT cho Đ/c Dương Phúc Tý- Trưởng khoa SPKT.

Năm 2003- 2004

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT cho Đ/c Trương Thanh Sơn- Phó Khoa SPKT

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Đ/c Dương Phúc Tý- Trưởng khoa SPKT.

Năm 2004- 2005

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT cho Đ/c Lại khắc Lãi – Phó khoa SPKT.

Năm 2005- 2006

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Đ/c Lại khắc Lãi – Phó khoa SPKT.

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Đ/c Đỗ Thị Tám- Hội trưởng Hội SV khoa

Năm 2006- 2007

Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ Đ/ c Dương Phúc Tý- Trưởng Khoa SPKT

3. Khen thưởng của SV

Năm 2005- 2006

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM cho Đ/c Vũ Thu Thuỷ chi đoàn K6SKM

Năm 2006- 2007

Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Đ/c Phạm Thanh Cường- Chi hội trưởng Chi hội K7SKM.

Năm 2008 -2009

Năm 2009- 2010

Giấy khen của Hội sinh viên ĐH Thái Nguyên cho Chi hội K44SK02.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn