Đề tài NCKH cấp bộ


TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ
         
STT Năm nghiệm thu Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số
1 1997 Nghiên cứu hệ thống truyền động của máy xúc E2503 - thay thế hệ truyền động mới T-Đ Trần Xuân Minh Đề tài cấp bộ B93-04-09
2 2002 Nghiên cứu hệ thống truyền động nghịch lưu dòng chuyển mạch tự nhiên - động cơ đồng bộ Trần Xuân Minh Đề tài cấp bộ B98-01-22,

 
3 2005 Xây dựng các bộ điều khiển số sử dụng máy tính để điều khiển đồng thời nhiều hệ truyền động dùng trong công nghiệp Trần Xuân Minh Đề tài cấp bộ B2002-01-15
4 2005 Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống truyền động đồng bộ kích từ nối tiếp sử dụng động cơ không đồng bộ roto dây quấn Trần Xuân Minh Đề tài cấp bộ B2005-01-52
5 2008 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ tổ hợp kim loại “Composite Coating” nhằm nâng cao chất lượng chi tiết máy làm việc trong điều kiện mòn và ăn mòn cao Lý Việt Anh Đề tài cấp bộ  
6 2011 Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy các môn kỹ thuật công nghiệp theo hướng tiếp cận hệ thống Lê Thị Quỳnh Trang Đề tài cấp bộ B2009-TN02-08
7 2012 Nghiên cứu thiết kế chế tạo đĩa nghiền nguyên liệu làm bột giấy đảm bảo giảm chi phí năng lượng riêng và nâng cao chất lượng nghiền. Trương Thị Thu Hương Đề tài cấp bộ  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn