Giải thưởng khoa học


GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên công trình/cụm công trình

Tác giả/Đơn vị

Kết quả

1

Phần mềm tra chế độ cắt cho mài tròn ngoài

Phạm Thanh Cường –Khoa SPKT

Giải nhì sáng tạo khoa học trẻ ĐHTN -2012

* Sản phẩm đăng ký phát bằng sáng chế: 02 sản phẩm

STT

Tên sản phẩm

Tác giả

Đơn vị triển khai

Địa chỉ áp dụng

Năm triển lãm

1

Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm kiểm tra đặc tính ma sát và độ chịu mài mòn của lớp bể mặt

Trần Quốc Toản
Nguyễn Đình An
GVHD: Lý Việt Anh

Khoa SPKT

Khoa SPKT

2014

2

Phần mềm tra chế độ cắt cho mài tròn ngoài

Phạm Thanh Cường

Khoa SPKT

Doanh nghiệp tư nhân cơ khí chính xác Thái Hà

2012

Tin mới hơn

Tin cũ hơn