Quy chế và Quy định đào tạo

Quy chế đao tạo 2022

Quy chế đao tạo 2021

* Quy chế đào tạo 2018

* Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ 2017

* Quyết định V/v ban hành Danh mục tên ngành, tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

* Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại trường ĐHKTCN

* Quyết định v/v giảm học phí học phần Tiếng Anh cho sinh viên khóa K50 tuyển sinh năm 2014

* Quyết định v/v công nhận học kỳ thử thách cho sinh viên các ngành Công nghệ hệ đại học chính quy 4 năm (bổ sung)

* Quyết định v/v công nhận học kỳ thử thách cho sinh viên các ngành Công nghệ hệ đại học chính quy 4 năm

* Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo Hệ thống tín chỉ

* Quy định về chuẩn, kế hoạch đạt chuẩn tiếng Anh của sinh viên hệ Đại học chính quy từ K50

* Quyết định về việc Công nhận sinh viên đã hoàn thành chương trình môn học GDQP, AN bậc Đại học

* Quyết định về việc Công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN

* Thông báo kết quả học tập môn học GDQP-AN K22-CN5

* Quyết định về việc buộc thôi học đối với những sinh viên không có đơn xin chuyển hệ đào tạo theo quy định của Nhà trường

* Quy định về công tác thi hệ đại học chính quy tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

* Quy chế đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ năm 2012

* Quy định học cùng lúc hai chương trình và đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ hai

Tin mới hơn

Tin cũ hơn