Quy chế và Quy định đào tạo

0Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ 2017

1. Quyết định V/v ban hành Danh mục tên ngành, tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2. Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại trường ĐHKTCN

3. Quyết định v/v giảm học phí học phần Tiếng Anh cho sinh viên khóa K50 tuyển sinh năm 2014

4. Quyết định v/v công nhận học kỳ thử thách cho sinh viên các ngành Công nghệ hệ đại học chính quy 4 năm (bổ sung)

5. Quyết định v/v công nhận học kỳ thử thách cho sinh viên các ngành Công nghệ hệ đại học chính quy 4 năm

6. Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo Hệ thống tín chỉ

7. Quy định về chuẩn, kế hoạch đạt chuẩn tiếng Anh của sinh viên hệ Đại học chính quy từ K50

8. Quyết định về việc Công nhận sinh viên đã hoàn thành chương trình môn học GDQP, AN bậc Đại học

9. Quyết định về việc Công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN

10. Thông báo kết quả học tập môn học GDQP-AN K22-CN5

11. Quyết định về việc buộc thôi học đối với những sinh viên không có đơn xin chuyển hệ đào tạo theo quy định của Nhà trường

12. Quy định về công tác thi hệ đại học chính quy tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

13. Quy chế đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ năm 2012

14. Quy định học cùng lúc hai chương trình và đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ hai

Tin mới hơn

Tin cũ hơn