Thông báo cập nhật lý lịch sinh viên

     Tất cả sinh viên trong khoa phải thực hiện cập nhật Thông tin lý lịch trích ngang của sinh viên theo mẫu dưới đây.

     Thời gian hoàn thành đến hết ngày 25/10/2023.

     Nếu sinh viên không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ 20 điêm rèn luyện.

      Nếu gặp vấn đề gì không cập nhật được thông tin thì sinh viên liên hệ với GVCN !

     Cập nhật thông tin lý lịch trích ngang sinh viên:

     Link cập nhật:


Tin mới hơn

Tin cũ hơn