Giới thiệu chuyên ngành Công nghệ Điện - Điện tử


1. Tổng quan
     Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử trực thuộc Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử, trường ĐH KTCN ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động có trình độ công nghệ cao của thị trường lao động cũng như tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong thời đại hội nhập kinh tế thế giới.
2. Mục tiêu đào tạo
     “Sự thành công của sinh viên là thước đo chất lượng giáo dục đào tạo”
3. Cơ hội học tập
     Đội ngũ giảng viên: 1 PGS, 2 TS, 5 ThS chuyên trách cùng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm nhiệt tình, giàu kinh nghiệm của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Với 37 học phần lý thuyết, 3 đồ án môn học, 7 học phần thực hành, thực tập theo tiêu chuẩn đào tạo của Mỹ, 01 đồ án tốt nghiệp, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử được đào tạo vững về lý thuyết, chắc về thực hành tay nghề; Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại của nhà trường hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất về cải tiến kỹ thuật cũng như nâng cao trình độ tay nghề cho sinh viên. Chương trình đào tạo 4 năm với 127 tín chỉ, không nặng lý thuyết, tăng cường thí nghiệm, thực hành, thực tập nâng cao tay nghề, sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có cơ hội nhận bằng đại học công nghệ điện - điện tử trước thời hạn 4 năm nếu tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo.
4. Cơ hội nâng cao trình độ
     Được đi tham quan và thực tập tại một số công ty, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài nước, các công ty tư nhân, liên doanh… Được nhận bằng Thạc sỹ chỉ trong thời gian một đến 1.5 năm nếu sinh viên tiếp tục tham gia khóa học đào tạo Thạc sỹ các chuyên ngành về Điện, Điện tử ngay tại nhà trường hoặc bất cứ một trường đại học hay cơ sở đào tạo nào khác.
5. Cơ hội việc làm
     Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử thực hiện được các công việc: thiết kế, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện - điện tử, điện tự động hóa, hệ thống điện và điều khiển tại các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài nước, các công ty liên doanh, công ty tư nhân…
     Các khóa sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử tốt nghiệp trong những năm vừa qua đã và đang làm việc và thích ứng rất tốt tại nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Cannon, Yamaha, Samsung, Glonic, Trường Hải, Honda, Toyota, Nissan, các sở điện lực của các tỉnh thành, …
 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn