Cơ sở vật chất

1. Phòng làm việc của khoa

Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử được bố trí 15 phòng làm việc từ phòng 110 đến 114 và từ tầng 1 đến tầng 5 nhà A5.

Trong đó có 1 phòng làm việc của Trưởng khoa, 2 phòng làm việc của Phó trưởng khoa, 1 văn phòng khoa và 11 phòng làm việc của các bộ môn. Mỗi phòng làm việc đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất rất thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo của khoa. Đặc biệt, mỗi phòng làm việc đều được trang bị bảng từ, mạng internet, wifi. Diện tích mỗi phòng làm việc lên đến 25m2 và tối đa chỉ có 2 giảng viên làm việc tại 1 phòng. Đây là điều kiện tốt phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên và sinh viên. Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên là trường ĐH đầu tiên trong cả nước có phòng làm việc riêng cho từng giảng viên.

2. Phòng thí nghiệm

STT

Tên phòng TN

Thông tin

1

Phòng thí nghiệm Cơ khí - Động lực

2

Phòng thí nghiệm Điện – Điện tử

3

Phòng thí nghiệm Tin học – Công nghệ dạy học

3. Xưởng Thực hành

STT

Tên xưởng thực hành

Thông tin

1

Xưởng thực hành cơ khí

2

Xưởng thực hành điện – Điện tử

Tin mới hơn

Tin cũ hơn