Ngành công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Tổng quan
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử trực thuộc Khoa Sư phạm kỹ thuật, trường ĐH KTCN ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động có trình độ công nghệ cao của thị trường lao động cũng như tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong thời đại hội nhập kinh tế thế giới.
2. Mục tiêu đào tạo
“Sự thành công của sinh viên là thước đo chất lượng giáo dục đào tạo”
3. Cơ hội học tập
- Đội ngũ giảng viên: 1 PGS, 2 TS, 5 ThS, 1 KS và 1 CN chuyên trách cùng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm nhiệt tình, giàu kinh nghiệm của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Với 36 học phần lý thuyết, 9 học phần thực hành, thực tập theo tiêu chuẩn đào tạo của Mỹ, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử được đào tạo vững về lý thuyết, chắc về thực hành tay nghề;
Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại của nhà trường hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất về cải tiến kỹ thuật cũng như nâng cao trình độ tay nghề cho sinh viên
Chỉ với chương trình đào tạo 4 năm với 122 tín chỉ (giảm bớt 1 năm về cả thời gian và chi phí so với chương trình đào tạo kỹ sư thông thường), sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử có cơ hội nhận bằng đại học kỹ sư công nghệ điện – điện tử trước thời hạn 4 năm nếu tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo.
4. Cơ hội nâng cao trình độ
Được đi tham quan một số công ty, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài nước, các công ty tư nhân, liên doanh…
Được nhận bằng Thạc sỹ chỉ trong thời gian một đến một năm rưỡi nếu sinh viên tiếp tục tham gia khóa học đào tạo Thạc sỹ các chuyên ngành về Điện – Điện tử ngay tại nhà trường hoặc bất cứ một trường đại học hay cơ sở đào tạo nào khác.
5. Cơ hội việc làm
- Làm việc với vai trò là kỹ sư công nghệ Điện – Điện tử bao gồm thiết kế, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện - điện tử, điện tự động hóa và điều khiển tại các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài nước, các công ty liên doanh, công ty tư nhân…

Tin mới hơn

Tin cũ hơn