Ban chủ nhiệm khoa


BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

TS. Trương Thị Thu Hương

Trưởng khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2002

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2008 

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2014

 Học tiếng Anh Đại học OKLAHOMA, OSU-USA, 4 tháng, 2013, 2014

TOEFL

ITP

510

2

ThS. Dương Trọng Đại

P. Trưởng khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2001

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2006TOEFL ITP 480

3

TS. Dương Quốc Tuấn

P. Trưởng khoa

2001, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2012

TOEFL-ITP 527


Tin mới hơn

Tin cũ hơn