Đề tài NCKH cấp đại học


TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC
           
STT Năm nghiệm thu Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số
1 2011 Nghiên cứu xây dựng chiến lược Tối ưu hóa trong hệ thống điều khiển dự báo. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp đại học  
2 2011 Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel để tính lượng chạy dao S và số vòng quay n ở quá trình tiện. Dương Trọng Đại Đề tài cấp đại học T2011-24
3 2014 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp khu vực miền núi phía Bắc  Lê Thị Quỳnh Trang Đề tài cấp đại học Đang thực hiện

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn