KHOA CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

     Nhằm đáp ứng kịp thời xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nguồn lao động có trình độ công nghệ cao trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, kể từ năm học 2013 - 2014, Khoa Sư phạm Kỹ thuật đã được Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức đào tạo Kỹ sư Công nghệ. Ngày 17/4/2020, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã ra quyết định số 456/QĐ-ĐHKTCN đổi tên “Khoa Sư phạm Kỹ thuật” thành tên “Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử” với định hướng chủ đạo đào tạo chuyên sâu các ngành Công nghệ cơ, điện và điện tử.

     Đào tạo hệ đại học:

* Ngành Công nghệ Chế tạo máy                - Mã ngành: 7510202

* Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử - Mã ngành: 7510301

* Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp      - Mã ngành: 7140214

   Xem chi tiết >>>