Danh bạ điện thoại khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Thị Thu Hương

Bí thư Chi bộ

Trưởng khoa

Trưởng BM CN KTCK

Cq: 0280 3847 794

Mobile: 0902 064 199

2

Dương Trọng Đại

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0915 208 080

3 Dương Quốc Tuấn

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0912 269 147

4

Lương Thị Bích Ngọc

Văn Phòng khoa

Cq: 0280 3 847 256

Mobile: 0983.120.118

5

Nguyễn Thị Thu Dung

   VP Công đoàn trường

     GV  BM CN KTCK

Cq: 0280 3 847 256

Mobile: 0915648385

6 Đặng Danh Hoằng

Trưởng  BM CN KTĐ - ĐT

Giám đốc TT TS

Mobile: 0912 847 588

7

Nguyễn Thị Mai Hương P. Trưởng BM CNKTĐ-ĐT

Mobile: 0979 147 493

8

Lại Thị Thanh Hoa

GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0987 100 988

9

Trần Thị Thanh Huyền

GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0965 996 555
10 Lê Thị Thúy Ngân GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT Mobile: 0344596032
11 Nguyễn Trung Thành GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT
 

11

Đỗ Công Thành GV BM CN KTĐ - ĐT
12 Trần Xuân Minh GV BM CN KTĐ Mobile: 0913 354 975
13 Lý Việt Anh P. trưởng BM CN KTCK Mobile: 0978 626 955

14

Bùi Đức Việt

GV Bộ môn CN KTCK


15 Lê Thị Quỳnh Trang Trưởng  BM SPKT Mobile: 0982 310 379

16

Trần Thị Vân Anh

GV Bộ môn SPKT

Mobile: 0942 974 019

17

Nguyễn Hoàng Hà

GV KN BM SPKT

Mobile: 0948 107 909

18

Phạm Thanh Cường

GV Bộ môn SPKT

Mobile: 0968 315 333

19

Nguyễn Thị Linh

GV Bộ môn SPKT

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn