Trợ lý khoa

TRỢ LÝ KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

Ths. Lê Thị Thúy Ngân

Trợ lý đào tạo, Trợ lý khoa học

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2015

Đang học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 

 

TOEFL

ITP

523, IC3

 

2

ThS. GVC. Phạm Thanh Cường

Trợ lý Công tác sinh viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013

 

 

TOEFL-ITP 453, VB 2 Cử nhân tiếng anh, IC3

3 ThS. Nguyễn Thị Thu Dung Trợ lý thông tin và truyền thông

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2012, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt NamTOEFL-ITP 520, VB 2 Tiếng Anh, IC3

               


 

3

ThS. Phạm Thanh Cường

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013

 


 


TOEFL

ITP

440

Tin mới hơn

Tin cũ hơn