Trợ lý khoa

TRỢ LÝ KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

Ths. Lê Thị Thúy Ngân

Trợ lý đào tạo

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2015

Đang học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 

 

TOEFL

ITP

523, IC3

 

2

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Trợ lý khoa học 

Trường Đại học Năng Lượng Matcova, 2009

Trường Đại học Năng Lượng Matcova, 2011

 

 

TOEFL

ITP

507, IC3

 

3

ThS. GVC. Phạm Thanh Cường

Trợ lý Công tác sinh viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013

TOEFL-ITP 453, VB 2 Cử nhân tiếng anh, IC3


3

ThS. Phạm Thanh Cường

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013TOEFL

ITP

440

Tin mới hơn

Tin cũ hơn