Văn phòng khoa

VĂN PHÒNG KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ/Tin học

1

Ths. Dương Thị Yến

Chuyên viên VP

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2016, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam


 


 

TOEFL-ITP 447 IC3

 

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung

GV Kiêm nhiệm

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2012, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 520, VB 2 Tiếng Anh, IC3


 

 


Tin mới hơn

Tin cũ hơn