Văn phòng khoa

VĂN PHÒNG KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ/Tin học

1

Ths. Lương Thị Bích Ngọc

Chuyên viên VP

ĐH Sư Phạm Thái Nguyên, Việt Nam, 2008

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Việt Nam, 2011


 


 

TOEFL-ITP 460, CC Tin học theo TT 03 

 


Tin mới hơn

Tin cũ hơn