Tư vấn nghiên cứu khoa học


-         Mẫu biểu

+ Thủ tục đăng kí đề tài

+ Thủ tục nghiệm thu đề tài

-         Giới thiệu quy trình thực hiện một đề tài NCKH

+ Các giai đoạn tiến hành một đề tài NCKH

+ Cấu trúc và hình thức của một báo cáo tổng kết đề tài NCKH

Tin mới hơn

Tin cũ hơn