Các bài báo khoa học

STT

Năm

Tên bài báo

Tên tạp chí

Loại tạp chí

Tác giả

Tóm tắt

1

1998

Ảnh hưởng của hằng số thời gian T của mạch điều chỉnh đến độ chính xác gia công trên máy CNC

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa hằng số thời gian T với độ lớn và thời gian lao động của bàn máy tại thời điểm dừng đã được lập trình, với khuyếch đại tốc độ và khuyếch đại lực của mạch điều chỉnh truyền động chạy. Qua đó khẳng định ảnh hưởng của T đến độ chính xác gia công.

2

1999

Phương pháp tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng –thanh răng

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý, Trần Thọ

Bài báo giới thiệu một phương pháp được sử dụng để thiết kế độ truyền bánh răng - thanh răng trong lĩnh vực động lực. Nghiên cứu cách sử dụng của bộ truyền mật độ tương quan về độ chính xác giữa bộ truyền giả định có biên dạng thân khai với bộ truyền thanh răng thực có liên dạng thân khai suy biến thành một đường thẳng là nhân tố cơ bản của phương pháp này.

3

2001

Nghiên cứu mở rộng khả năng công nghệ gia công 3D trên máy phay CNC Primero km-100 for 3D machine

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Đăng Bình, Lê Thanh Liêm

Bài báo đề cập tới việc ứng dụng và khai thác máy phay CNC nói chung và máy CNC-Primero do Đài Loan sản xuất. Bằng phương pháp tenxơ quay trong tạo hình bề mặt có thể mở rộng khả năng công nghệ của máy để gia công các dạng đường cong trong các mặt phẳng bất kỳ của không gian 3D. Phương pháp lập trình tham số để thực hiện quá trình gia công nói trên đã và đang được sử dụng tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp để gia công nhiều loại chi tiết đạt chất lượng cao.

4

2001

Nghiên cứu đặc tính của tự dung bằng phương pháp thực nghiệm với sự trợ giúp của máy tính

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Tăng Huy, Nguyễn Đăng Bình, Dương Phúc Tý

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu hiện tượng tự rung trong quá trình phay như mối quan hệ của tự rung với các yếu tố của chế độ cắt, sự tồn tại của bước tiến dao giới hạn phân chia chuỗi bước tiến dao của máy ra hai vùng với hai quy luật biến đổi khác nhau của chiều sâu cắt tới hạn và diện tích cắt tới hạn. Qua đó làm rõ bản chất năng lượng của hiện tượng tự rung.

5

2003

Các chế độ làm việc và các đặc tính ngoài của sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh

Chỉnh lưu cầu ba pha là một mạch chỉnh lưu chất lượng cao phù hợp với nhiều dạng phụ tải khác nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp các thông số nguồn cấp không được lựa chọn đúng dẫn đến làm suy giảm chất lượng làm việc của bộ biến đổi. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu trạng thái làm việc và những đầu ra của bộ chỉnh lưu cầu ba pha với kết quả cho thấy giá trị tải không giới hạn.

6

2004

Xây dựng mô hình toán động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp phục vụ nghiên cứu chế độ xác lập

Tự động hóa ngày nay (Chuyên san điều khiển và tự động hóa)

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh

7

2005

Nghiên cứu hệ truyền động động cơ một chiều không chổi than ứng dụng card DSP DS1102

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên

Hội nghị trong nước

Trần Xuân Minh, Dương Quốc Tuấn

Động cơ (ĐC) một chiều không chổi than (Brushless DC Motor) là loại động cơ có rất nhiều ưu điểm so với các loại ĐC khác nên gần đây đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng rộng rãi nhất là trong các hệ thống tự động có yêu cầu cao về độ tin cậy trong các điều kiện làm việc đặc biệt: môi trường chân không, nhiệt độ thay đổi, dễ cháy nổ…Hiệu suất cao, không cần bảo dưỡng, quán tính rôto nhỏ đã làm tăng nhu cầu sử dụng loại ĐC này tỏng các ứng dụng Robot và servo cong suất lớn. Bài báo giới thiệu hệ truyền động BDCM ứng dụng card xử lý tín hiêu số DSP DS1102.

8

2005

Lý thuyết và phân tích hệ truyền động dùng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp

Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về Tự động hoá VICA VI

Tạp chí trong nước

Bùi Quốc Khánh, Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển

Bài báo giới thiệu một loại hệ thống truyền động mới: Hệ thống truyền động động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp được xây dựng trên cơ sở sử dụng động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn với cách đấu dây đặc biệt. Trên cơ sở phân tích nguyên lý làm việc, thành lập các phương trình mô tả toán học của động cơ, xây dựng được mô hình mô phỏng hệ truyền động nhờ phần mềm Matlab Simulink. Kết quả mô phỏng chỉ rõ hệ truyền động động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp cho các đặc tính tốt như: tốc độ ổn định, khả năng sinh mô men, khả năng tận dụng công suất... Từ đó đề xuất hướng ứng dụng hệ truyền động trong thực tế sản xuất.

9

2005

Các giải pháp ổn định hóa và nâng cao độ bền vững hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp

Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về Tự động hoá VICA VI

Hội nghị trong nước

Nguyễn Như Hiển, Trần Xuân Minh, Phạm Thị Bông, Lâm Hùng Sơn

Hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp cho các đặc tính làm việc tốt ở chế độ tĩnh. Do cấu trúc không ổn định của động cơ, cho nên để đảm bảo sự làm việc tốt cả chế độ tĩnh và động của hệ truyền động cần có các giải pháp ổn định hoá và nâng cao độ bền vững cho hệ. Trong bài báo này tập trung nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cụ thể và giới thiệu kết quả nghiên cứu khi ứng dụng các giải pháp đó với việc sử dụng mô hình mô phỏng hệ truyền động trong phần mềm MATLAB - Simulink. Từ các kết quả nghiên cứu, đề xuất các khả năng ứng dụng hệ truyền động trong thực tiễn với các dải công suất khác nhau.

10

2005

Cải tiến công nghệ gia công bánh răng máy khoan đá

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Lê Thanh Liêm

Công nghệ gia công bánh răng cho các máy khoa đá đã được cải tiến đáng kể tại Trung tâm Thực nghiệm của ĐHKT công nghiệp Thái nguyên. Bài báo nêu các nét chính của việc cải tiến này

11

2005

Nghiên cứu hệ truyền động động cơ một chiều không chổi than ứng dụng card DSP DS1102

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh, Dương Quốc Tuấn

Động cơ (ĐC) một chiều không chổi than (Brushless DC Motor) là loại động cơ có rất nhiều ưu điểm so với các loại ĐC khác nên gần đây đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng rộng rãi nhất là trong các hệ thống tự động có yêu cầu cao về độ tin cậy trong các điều kiện làm việc đặc biệt: môi trường chân không, nhiệt độ thay đổi, dễ cháy nổ…Hiệu suất cao, không cần bảo dưỡng, quán tính rôto nhỏ đã làm tăng nhu cầu sử dụng loại ĐC này tỏng các ứng dụng Robot và servo cong suất lớn. Bài báo giới thiệu hệ truyền động BDCM ứng dụng card xử lý tín hiêu số DSP DS1102.

12

2006

Phụ thuộc của lực cắt riêng của vật liệu gia công vào tốc độ cắt

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý

Bài báo trình bày việc áp dụng lý thuyết “Tự rung và ổn định của máy phay theo quan điểm năng lượng của quá trình cắt” để nghiên cứu sự phụ thuộc của lực cắt riêng của vật liệu gia công vào tốc độ cắt.

13

2006

Chứng minh giả thuyết khoa học bằng thực nghiệm

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Đăng Bình, Dương Phúc Tý

Bài báo giới thiệu phương pháp chứng minh giả thuyết khoa học bằng thực nghiệm nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên cao học.

14

2006

ảnh hưởng của tốc độ cắt đến độ ổn định của quá trình cắt kim loại

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ cắt đến ổn định của quá trình cắt kim loại trên máy tiện bằng thực nghiệm

15

2007

Điều khiển vector hệ truyền động biến tần - động cơ xoay chiều cảm ứng rotor dây quấn nối tiếp

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển, Bùi Quốc Khánh

Bài báo giới thiệu một hệ truyền động điện mới, ứng dụng động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn với sơ đồ đấu dây đặc biệt, làm việc tương tự như động cơ đồng bộ nối nối tiếp. Trong bài báo này, các tác giả giới thiệu về quy luật điều chỉnh và xây dựng cấu trúc hệ truyền động biến tần - động cơ đồng bộ nối nối tiếp điều khiển vector, các kết quả mô phỏng các đặc tính tĩnh và động của hệ truyền động điện, đề xuất về lĩnh vực ứng dụng hệ truyền động mới này trong công nghiệp.

16

2007

Xây dựng cấu trúc bộ điều khiển hệ truyền động SERVO nối khớp mềm

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Bùi Chính Minh, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Mai Hương

Hiện tượng cộng hưởng cơ học trong hệ Servo công nghiệp phần lớn gây ra bởi khớp nối mềm giữa động cơ và tải. Giữa động cơ và tải thường được nối với nhau bằng các phần tử truyền dẫn như hộp số, curoa, khớp nối và thanh răng, v. v. . Bài báo này trình bày mô hình khớp nối mềm, so sánh giữa các phương pháp điều khiển cộng hưởng cơ học để nâng cao chất lượng hệ truyền động servo nối khớp mềm, trình bày kết quả nghiên cứu và xây dựng cấu trúc hợp lý bộ điều khiển cho hệ với PID và các biến thể của nó.

17

2007

Chứng minh giả thuyết khoa học bằng thực nghiệm so sánh

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý

Bài báo giới thiệu phương pháp chứng minh giả thuyết khoa học bằng thực nghiệm so sánh và quy trình thực hiện phương pháp này.

18

2007

Hệ truyền động điện biến tần-động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển

Bài báo giới thiệu về một hệ truyền động mới, ứng dụng động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn với sơ đồ đấu dây đặc biệt, làm việc tương tự như động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp. Trên cơ sở đó, xây dựng cấu trúc điều khiển của hệ truyền động đồng bộ kích từ nối tiếp và các kết quả về đặc tính làm việc trong chế độ quá độ của hệ thống, đồng thời dự báo khả năng ứng dụng hệ truyền động mới này trong công nghiệp.

19

2007

Đánh giá chất lượng bề mặt của thép ổ lăn SUJ2
khi mài bằng đá Al2O3 và đá CBN

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Linh

Bài báo trình bày nghiên cứu với mục đích so sánh chất lượng bề mặt gia công của thép ổ lăn SUJ2 khi mài bằng đá mài Al2O3 và CBN. Chất lượng bề mặt gia công được đánh giá qua các thông số: hình thái bề mặt, độ nhám bề mặt, cấu trúc lớp bề mặt và ứng suất dư bề mặt.

20

2007

Một số yêu cầu khi thiết kế bài giảng theo công nghệ dạy học hiện đại

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Lê Thị Quỳnh Trang

Bài báo trình bày một số yê cầu khi thiết kế bài giảng CAI nhằm phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình dạy học.

21

2007

ảnh hưởng của tốc độ đến ổn định của quá trình cắt kim loại

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ cắt đến ổn định của quá trình cắt kim loại trên máy tiện bằng thực nghiệm

22

2007

Đường cong tới hạn ổn định của hệ thống gia công tiện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tự rung và mất ổn định của quá trình cắt kim loại trên hệ thống gia công tiện. Kết quả quan trọng nhất là tìm được đường cong tới hạn ổn định và họ đường cong tới hạn ổn định của hệ thống.

23

2008

Điều khiển mực nước bao hơi bằng bộ điều khiển mờ-nơron

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Trần Thị Vân Anh, Lại Khắc Lãi

Lò hơi là thiết bị quan trọng nhất của các quá trình sản xuất trong công nghiệp như quá trình sản xuất điện, sản xuất giấy… Trong hệ thống điều khiển lò hơi, hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi là một trong những khâu quan trọng và hiện tại được sử dụng bộ điều khiển theo luật PID. Bài báo đề xuất giải pháp dùng bộ điều khiển mờ - nơron để điều khiển mức nước bao hơi. Các kết quả mô phỏng cho thấy, chất lượng của hệ thống được nâng lên nhiều so với hệ thống điều khiển kinh điển.

24

2008

Xây dựng hệ điều khiển dự báo cho đối tượng có trễ trên cơ sở mạng nơron

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Mai Huơng, Lại Khắc Lãi

Điều khiển dự báo là một trong những kỹ thuật điều khiển tiên tiến đang được nhiều người ưa chuộng để điều khiển các quá trình. Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng hệ điều khiển dự báo theo mô hình và sử dụng mạng nơ ron để nhận dạng đối tượng. Kết quả mô phỏng cho thấy ưu điểm và tính khả thi của phương pháp.

25

2008

Kết hợp bộ tích trữ năng lượng nguồn ắc quy (BESS) với thủy điện nhỏ để Nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác nguồn thủy năng

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh, Ngô Đức Minh

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu sự kết nối giữa Bộ tích trữ năng lượng nguồn ắc quy (Battery Energy Storage System-BESS) với lưới điện cục bộ để khắc phục sự biến động công suất và một số sự cố thường gặp khi vận hành các nguồn cục bộ. Tác giả xây dựng mô hình và thuật toán điều khiển thích hợp, khi sự cố ngắn mạch 1 pha, 2 pha làm méo dòng điện, điện áp các pha, BESS sẽ điều hòa đảm bảo giữ cân bằng lưới, giảm nhẹ ứng suất cho máy phát.

26

2009

Một số kỹ năng thiết kế bài học theo lý thuyết linh hoạt

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Lê Thị Quỳnh Trang

Bài báo trình bày một số kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết nhận thức linh hoạt nhằm phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình dạy học.

27

2009

Đổi mới quá trình dạy học đại học theo học chế tín chỉ

Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Dương Phúc Tý

Bài báo cũng chỉ ra những nhận thức của sinh viên, đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo học chế tín chỉ. Qua đó bài báo cũng chỉ ra những nhận thức phiến diện về đổi mới phương pháp dạy học.

28

2009

Nghiên cứu độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công VMC-85S

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Đăng Hòe, Trương Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Hưng

Ngày nay, nhu cầu về thiết kế sản phẩm mới, tạo dáng công nghiệp và thiết kế lại từ các sản phẩm đã có cũng như nhu cầu về sản xuất, chế tạo khuôn mẫu có độ chính xác và độ phức tạp rất lớn. Điều này có thể thực hiện được nhờ áp dụng công nghệ CAD/CAM/CNC và kĩ thuật tái tạo ngược. Tuy nhiên, quá trình sản xuất thường không hoàn hảo và gây sai số. Bài báo này trình bày nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công VMC 85S để tìm biện pháp bù sai số gia công và sai số thiết kế ngược nhằm nâng cao độ chính xác chi tiết gia công.

29

2010

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trong quá trình thảo luận theo hướng tiếp cận hệ thống

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Lê Thị Quỳnh Trang

Đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ cấp bách của ngành giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Một trong những hướng nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp dạy học đó là vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống. Làm thế nào để phát triển được kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên theo hướng tiếp cận hệ thống là vấn đề mà nhiều giáo viên quan tâm. Để thực hiện được điều đó, trong dạy học thảo luận người giáo viên không chỉ chuẩn bị tốt nội dung thảo luận và hướng dẫn sinh viên chuẩn bị thảo luận mà còn phải điều khiển được quá trình thảo luận. Bài bào này sẽ đề cập đến vấn đề nêu trên.

30

2010

Hệ truyền biến tần - động cơ cảm ứng ba pha điều khiển trực tiếp mô men

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh, Châu Tân Đức

Ngày nay, sự phát triển của kỹ thuật bán dẫn và điện tử công suất đã dẫn tới sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống truyền động xoay chiều. Hệ truyền động xoay chiều có nhiều ưu điểm nổi bật như: kích thước nhỏ gọn, bền bỉ, giá thành lắp đặt và bảo dưỡng thấp. Do đó trong thực tế nó đang được nhiều nhà nghiên cứu chú tâm phát triển. Một trong những phương pháp điều khiển đang thu hút được nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đó là phương pháp điều khiển moomen trực tiếp (DTC - Direct Torque Control). Với việc đạt được các đặc tính tuyệt vời, phương pháp này đã đem lại sự cạnh tranh tích cực cho các hệ thống truyền động xoay chiều. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng hệ truyền động động cơ cảm ứng điều khiển bằng phương pháp DTC.

31

2010

Thực trạng và giải pháp về đào tạo kỹ năng sư phạm và hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên sư phạm kỹ thuật

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Đỗ Thị Tam, Bùi Đức Việt, Nguyễn Thị Linh

Việc đào tạo giáo viên dạy nghề hiện nay còn tồn tại rất nhiều khó khăn, bất cập về quy mô, chương trình, nội dung. Bài viết này chúng tôi đề cập đến hai vấn đề cơ bản có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa sư phạm kỹ thuật: đào tạo kỹ năng sư phạm và hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục. Những giải pháp được đề xuất ở đây căn cứ vào kết quả điều tra kỹ năng sư phạm và hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Sư phạm kỹ thuật tại trường ĐHKT công nghiệp. Các giải pháp được đề xuất có thể ứng dụng thử nghiệm, nhân rộng cho các trường, khoa đào tạo giáo viên Sư phạm kỹ thuật.

32

2010

Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng sư phạm và kỹ năng thực hành cho sinh viên sư phạm kỹ thuật

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Trương Thị Thu Hương, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Thanh Cường

Hệ thống các trường cao đẳng và trung cấp nghề có một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực lao động kỹ thuật đáp ứng sự nghiệp đổi mới của đất nước. Trong quá trình đào tạo đó, người thầy đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác đào tạo giáo viên dạy nghề hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, cần khắc phục. Bài viết này trình bày về thực hành kỹ thuật cho sinh viên sư phạm kỹ thuật, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề trong giai đoạn hiện nay.

33

2010

Đánh giá khả năng liên thông chương trình đào tạo giáo viên sư phạm tại trường ĐHKT Công nghiệp

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Lê Thị Quỳnh Trang, Trịnh Thúy Hà

Đào tạo liên thông và liên thông trong đào tạo đại học là một nhu cầu khách quan trong bối cảnh giáo dục đại học đang được đại chúng hóa và phát triển trong nền kinh tế thị trường có điều tiết của nhà nước. Hình thức đào tạo này đáp ứng được nhu cầu học nữa học mãi của toàn xã hội. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi trình bày một số ưu việt về đào tạo liên thông và khả năng liên thông của chương trình đào tạo sinh viên Sư phạm kỹ thuật tại Trường ĐHKT công nghiệp. Qua phân tích kết quả triển khai chương trình, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng và lan tỏa mô hình này trong các trường Sư phạm kỹ thuật khác.

34

2010

Đề xuất giải pháp xây dựng chương trình đào tạo tại khoa Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Lê Thanh Liêm, Trần Thị Vân Anh

Việc đào tạo giáo viên dạy nghề hiện nay còn tồn tại rất nhiều khó khăn, bất cập về quy mô, chương trình, nội dung… cần phải khắc phục. Trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả đề cập đến vấn đề phát triển chương trình đào tạo Sư phạm Kỹ thuật, đây là một vấn đề cơ bản, then chốt trong công tác đào tạo giáo viên dạy nghề. Sau khi phân tích thực trạng về chương trình đào tạo đang thực hiện tại Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường ĐHKT Công nghiệp, các tác giả đề xuất một giải pháp nhằm cải tiến cấu trúc. nội dung của chương trình đào tạo này, qua đó góp phần đổi mới công tác phát triển chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội.

35

2010

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tập mờ đánh giá chất lượng máy canh tác trên đất dốc lâm nghiệp

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Trương Thị Thu Hương, Đinh Thị Thu Hà

Bài báo đề ra nhóm chỉ tiêu đánh giá chất lượng thiết kế - chế tạo liên hợp máy dùng trong khâu sản xuất chế biến gỗ của ngành lâm nghiệp. Tổng hợp, so sánh đồng thời nhiều yếu tố ảnh hưởng đối với chất lượng chế táo máy bằng phương pháp tập mờ trên cơ sở kinh nghiệm người sử dụng và kinh nghiệm của chuyên gia liên quan giúp ta có cách nhìn toàn diện hơn về thiết kế chế tạo máy dùng trong lâm nghiệp.

36

2010

Nghiên cứu khả năng trụ lưới không đối xứng của hệ thống phát điện bằng sức gió

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Mai Hương, Đinh Văn Nghiệp, Trần Thị Thanh Hải

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về biện pháp khắc phục lỗi lưới đối xứng và không đối xứng trong các hệ thống phát điện chạy sức gió. Khi xảy ra lỗi lưới thì bộ biến đổi phía máy phát được điều khiển ngừng làm việc, các dây quấn rotor được nối tắt qua một hệ thống điện trở tiêu tán để duy trì quá trình vận hành đồng bộ của máy phát với lưới phân phối. Trong khi đó bộ biến đổi phía lưới được điều khiển để phát công suất phản kháng hỗ trợ lưới. Các kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường Matlab - Simulink - Plecs cho thấy việc áp dụng biện pháp khắc phục lỗi lưới đã giúp cho hệ thống có các đáp ứng quá độ tốt khi xảy ra lỗi lưới đối xứng và không đối xứng.

37

2010

Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió

Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử - VCM

Hội nghị trong nước

Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về các biện pháp nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới đối xứng và không đối xứng trong các hệ thống phát điện chạy sức gió. Khi xảy ra lỗi lưới thì bộ biến đổi phía máy phát được điều khiển ngừng làm việc, các dây quấn rotor được nối tắt qua một hệ thống điện trở tiêu tán để duy trì quá trình vận hành đồng bộ của máy phát với lưới phân phối. Trong khi đó bộ biến đổi phía lưới được điều khiển để phát công suất phản kháng hỗ trợ lưới. Các kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường Matlab - Simulink - Plecs cho thấy việc áp dụng biện pháp khắc phục lỗi lưới nói trên đã giúp cho hệ thống có các đáp ứng quá độ tốt khi xảy ra lỗi lưới đối xứng và không đối xứng.

38

2011

Phân tích sóng hài phát sinh của trạm bù công suất phản khảng kiểu SVC trong lưới truyền tải và đề xuất và đề xuất giải pháp khắc phục

Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Nguyễn Mai Hương

Qua phân tích hoạt động của trạm bù công suất phản kháng kiểu SVC tại Thái Nguyên, cho thấy tác dụng tích cực của trạm là đảm bảo giữ vững giá trị điện áp tại điểm kết nối (trạm 220/110/22 kV) bằng giá trị đặt U* theo kịch bản yêu cầu của Điều độ hệ thống điện Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động của trạm còn một số nhược điểm cần khắc phục: số lượng thiết bị chính nhiều, phát sinh sóng hài lớn và tổn thất công suất tác dụng rất lớn. Từ đó tác giả có ý tưởng đưa ra giải pháp khắc phục bằng cách, nghiên cứu ứng dụng bộ biến đổi công suất hai chiều (BBĐCS2C) với bộ điều khiển tách kênh làm nhiệm vụ bù công suất phản kháng bám theo giá trị điện áp đặt. Lợi ích của giải pháp mới là loại trừ được ba nhược điểm căn bản trên. Kết quả nghiên cứu được minh chứng bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink.

39

2011

Ảnh hưởng của thông số quá trình tới độ cứng tế vi của lớp mạ composite

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình, Trần Minh Đức, Lý Việt Anh

Một trong những biện pháp để tăng khả năng chống mòn của lớp mạ composite trên nền Ni là thay đổi thông số quá trình để tăng độ cứng tế vi của lớp mạ. Kết quả nghiên cứu mạ composite Al2O3 và TiO2 trên nền Ni chỉ ra rằng độ cứng tế vi của lớp mạ composite phụ thuộc đáng kể vào tốc độ khuấy, mật độ dòng điện và nhiệt độ của dung dịch điện phân. Thay đổi các thông số này trong quá trình mạ có thể tạo được lớp mạ composite có độ cứng tế vi gấp hơn 2 lần so với lớp độ cứng tế vi của lớp mạ Ni thông thường.

40

2011

Sử dụng LFT trong thiết kế và phân tích ổn định bền vững của hệ thống điều khiển máy phát điện sức gió

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

Bài báo này trình bày về biểu diễn LFT (Linear Fractional Transformation) của mô hình máy phát điện không đồng bộ nguồn kép có các ma trận hệ thống phụ thuộc hữu tỷ theo các tham số biến thiên chậm theo thời gian. Trên cơ sở phép biến đổi này có thể thực hiện việc thiết kế và phân tích ổn định bền vững của hệ thống điều khiển máy phát điện sức gió sử dụng phương pháp phân tích giá trị suy biến cấu trúc hay phép phân tích các ràng buộc toàn phương tích hợp.

41

Sách lược trụ lưới theo phương pháp tổng hợp các thành phần đối xứng trong hệ thống máy phát sức gió

CD Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Phùng Quang

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp phân tích các thành phần đối xứng nhằm nâng cao khả năng trụ lưới không đối xứng của các hệ thống phát điện chạy sức gió. Khi xảy ra lỗi lưới, bộ điều khiển phía lưới phải áp đặt dòng lưới có dạng giống như dạng của thành phần thứ tự thuận cơ bản, đồng thời đảm bảo các thành phần thứ tự ngược phải bị triệt tiêu hoặc giảm nhỏ càng nhiều càng tốt. Bộ điều khiển phía rotor được điều khiển ngừng làm việc, các dây quấn rotor được nối tắt qua một hệ thống điện trở tiêu tán để duy trì quá trình vận hành đồng bộ. Kết quả mô phỏng cho thấy biện pháp khắc phục lỗi lưới nói trên đã giúp cho dòng điện lưới trở lên cân bằng hơn khi xảy ra lỗi lưới không đối xứng.

42

2011

Điều khiển tách kênh động cho vòng bi từ chủ động 2 bậc tự do bằng phương pháp phản hồi trạng thái

Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa - VCCA-2011

Hội nghị trong nước


Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh, Nguyễn Thị Thanh Bình

Bài báo trình bày một phương pháp thiết kế bộ điều khiển cho vòng bi từ chủ động (AMB) hai bậc tự do. Các phương trình vi phân mô tả hệ thống này được xây dựng dựa trên các định luật về cơ – điện – từ. Ảnh hưởng hồi chuyển của AMB gây ra các tác động xen kênh điều khiển, khiến cho chất lượng làm việc của hệ bị suy giảm nhất là khi rotor quay ở tốc độ cao. Giải pháp điều khiển tập trung được áp dụng để điều khiển hệ thống thông qua phương pháp phản hồi trạng thái. Một luật điều khiển được đề xuất trong nghiên cứu này nhằm triệt tiêu ảnh hưởng xen kênh kể trên. Ngoài ra bài báo cũng áp dụng phương pháp áp đặt điểm cực cho hệ thống nhiều đầu vào – nhiều đầu ra để nhằm đạt được sự ổn định hóa cho từng kênh và cho toàn bộ hệ thống.

43

2011

Thiết kế điều khiển phản hồi trang thái có bộ quan sát Luenberger cho hệ thống vòng bi từ chủ động rotor cứng 4 bậc tự do

Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa - VCCA-2011

Tạp chí trong nước

Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh

Bài báo trình bày những phân tích chi tiết để xây dựng một mô hình toán học hoàn chỉnh cho hệ thống vòng bi từ chủ động, rotor cứng, 4 bậc tự do. Ảnh hưởng hồi chuyển được giải quyết triệt để bằng một phương pháp điều khiển hữu hiệu. Ngoài ra, nghiên cứu này thiết kế một bộ quan sát trạng thái để khắc phục cho những biến trạng thái không thể đo được trong giải pháp điều khiển phản hồi trạng thái đề xuất. Đồng thời nó cũng cho phép đánh giá động học hệ thống. Với phương pháp thiết kế tách biệt cho bộ điều khiển phản hồi trạng thái và bộ quan sát Luenberger, các kết quả mô phỏng cho thấy các đáp ứng của hệ thống MIMO có khả năng ổn định hóa nhanh, chất lượng động đảm bảo tốt.

44

2011

Một phương pháp xây dựng điều khiển dự báo trên mô hình Gauss

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Lê Huyền Linh, Nguyễn Thị Mai Hương

Mô hình Gauss cung cấp một mô hình xác xuất không tham số cho việc nhận dạng mô hình hộp đen phi tuyến. Mô hình Gauss có thể xác định các khu vực không gian đầu vào có chất lượng dự báo kém (do thiếu dữ liệu hoặc quá phức tạp) bằng cách chỉ ra những phương sai cao hơn lân cận giá trị trung bình dự đoán. Khi sử dụng mô hình Gauss chỉ cần rất ít tham số để đạt được sự tối ưu. Bài báo này giới thiệu khả năng áp dụng của mô hình Gauss trong điều khiển dự báo. Phương pháp này được ứng dụng trong việc điều khiển quá trình trung hòa độ pH.

45

2011

ứng dụng phương pháp mô hình đồng dạng và phân tích thứ nguyên trong việc xác định lực cản trên cánh máy trộn thức ăn chăn nuôi dạng trục ngang

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

Tạp chí trong nước

Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thị Thu Dung

Xử lý kết quả thực nghiệm trên mô hình máy trộn thức ăn chăn nuôi trục ngang cho phép xác định một số thông số ảnh hưởng chính đến công suất máy và chất lượng bột thức ăn sau trộn [1]. Từ thông số máy trộn mô hình tối ưu, ta có thể tính lực cản trên cánh trộn mô hình, và nhờ ứng dụng lý thuyết đồng dạng – mô hình – phép phân tích thứ nguyên [2] có thể xác định lực cản trên máy trộn thực tùy vào quy mô sản xuất, bài viết này sẽ đề cập tới vấn đề trên.

46

2011

Một số kết quả nghiên cứu về trụ lưới không đối xứng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin

Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHTN

Tạp chí trong nước

Nguyễn Mai Hương, Ngô Đức Minh, Nguyễn Như Nghĩa

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin trong việc khắc phục lỗi lưới không đối xứng. Khi xảy ra lỗi lưới không đối xứng thì bộ điều khiển phía lưới phải áp đặt dòng lưới có dạng giống như dạng của thành phần thứ tự thuận cơ bản. Bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin có khả năng đáp ứng được yêu cầu trên vì nó có thể bù tất cả các thành phần dòng khác với thành phần thứ tự thuận mong muốn. Các kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường Matlab - Simulink - Plecs cho thấy việc áp dụng biện pháp khắc phục lỗi lưới nói trên đã giúp cho dòng điện lưới trở nên cân bằng hơn khi xảy ra lỗi lưới không đối xứng.

47

2011

Phân tích sóng hài phát sinh của trạm bù công suất phản kháng kiểu SCV trong lưới truyền tải và đề xuất giải pháp khắc phục

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Mai Hương

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin trong việc khắc phục lỗi lưới không đối xứng. Khi xảy ra lỗi lưới không đối xứng thì bộ điều khiển phía lưới phải áp đặt dòng lưới có dạng giống như dạng của thành phần thứ tự thuận cơ bản. Bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin có khả năng đáp ứng được yêu cầu trên vì nó có thể bù tất cả các thành phần dòng khác với thành phần thứ tự thuận mong muốn. Các kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường Matlab - Simulink - Plecs cho thấy việc áp dụng biện pháp khắc phục lỗi lưới nói trên đã giúp cho dòng điện lưới trở nên cân bằng hơn khi xảy ra lỗi lưới không đối xứng.

48

2011

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số tới độ cứng tế vi của lớp mạ tổ hợp composite Ni-Al2O3

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tạp chí trong nước

Lý Việt Anh, Vũ Thị Liên, Phan Quang Thế

Bài báo này nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố quan trọng có thể điều khiển được đến độ cứng tế vi của lớp mạ tổ hợp composite Ni – Al2O3. Kế hoạch thử nghiệm với ba mức của ba thông số tốc độ khuấy, mật độ dòng điện và nhiệt độ của dung dịch điện phân đã được thiết lập theo kỹ thuật của Taguchi và kết quả thu được được xử lý bằng cách phân tích ANOVA. Kết quả thu được cho thấy độ cứng tế vi của lớp mạ Ni – Al2O3 chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi hai yếu tố là: tốc độ khuấy, mật độ dòng điện, trong khi đó nhiệt độ ảnh hưởng không nhiều. Sự tương tác giữa các yếu tố ảnh hưởng là không đáng kể đến độ cứng tế vi của lớp mạ. Một bộ thông số tối ưu được chỉ ra từ nghiên cứu này có thể làm tăng độ cứng tế vi của lớp mạ tổ hợp composite Ni – Al2O3 lên tới gần 2 lần so với mạ Ni đơn chất thông thường.

49

2012

Xây dựng các công thức tính chế độ cắt cho mài tròn ngoài

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tạp chí trong nước

Vũ Ngọc Pi, Vũ Hồng Khiêm, Phạm Thanh Cường

Bài báo này trình bày cách thức và kết quả xây dựng các công thức xác định chế độ cắt cho mài tròn ngoài. Trong nghiên cứu này, các cơ sở dữ liệu xác định chế độ cắt cho mài tròn ngoài đã được phân tích để lựa chọn ra một cơ sở dữ liệu được coi là hợp lý nhất. Khai thác cơ sở dữ liệu này thông qua phương pháp phân tích hồi quy, các tác giả đã xây dựng được các công thức để xác định chế độ cắt cho mài tròn ngoài. Ngoài ra, từ các công thức được thiết lập, một phần mềm tra chế độ cắt cho mài tròn ngoài cũng đã được phát triển. Sử dụng các công thức hay khai thác phần mềm giúp cho việc xác định chế độ cắt khi mài tròn ngoài trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhiều so với cách tra bảng truyền thống.

50

2012

Một số kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng tiếp cận hệ thống.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Lê Thị Quỳnh Trang

Lý thuyết hệ thống có thể xem là phương pháp khoa học có tính khái quát cao, có tính ổn định vững chắc để mã hoá các mối quan hệ của các đối tượng được nghiên cứu. Vận dụng lý thuyết hệ thống đã trở thành một tiếp cận mới thuộc lĩnh vực phương pháp dạy học, cho phép giáo viên quy hoạch được quá trình dạy học tổng quát cũng như từng mặt của nó. Trong quá trình dạy học, mục tiêu dạy học có vai trò định hướng toàn bộ quá trình dạy học từ việc lựa chọn nội dung dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá. Do đó để đạt được hiệu quả của quá trình dạy học, trước hết người giáo viên cần phải xác định đúng mục tiêu dạy học. Bài viết này trình bày khái quát một số vấn đề cơ bản về phương pháp tiếp cận hệ thống, qua đó, tác giả trao đổi một số kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng tiếp cận hệ thống.

51

2012

Nghiên cứu ảnh hưởng của góc nghiêng răng đĩa nghiền tới tải trọng riêng trên các máy nghiền bột giấy dạng đĩa,

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn

Tạp chí trong nước

Nguyễn Đăng Hoè, Trương Thị Thu Hương

Bài báo trình bài một mô hình mới của các đĩa nghiền dùng để xác định tải trọng riêng trên lưỡi cắt SEL cho trường hợp nghiền bột giấy nồng độ thấp. Thực tế hiện nay, các công bố trên các tạp chí chuyên ngành thế giới chưa kể tới mức độ ảnh hưởng chính xác của các tham số góc nghiêng đĩa nghiền tới giá trị SEL. Mô hình toán học này được kiểm chứng và đánh giá mức độ phù hợp với các kết quả thực nghiệm trên thiết bị mô hình cho trường hợp nghiền bột giấy nồng độ thấp. Thiết bị mô hình này là sản phẩm của một đề tài NCKH cấp bộ tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên.

52

2012

Robust Tracking for the Open-Loop Unstable Process with Time Delay by Combining PID type-p and Inner Compensators

IEEE

Hội nghị quốc tế

Huy Vu Ngoc, Hai Trung Do, Minh Xuan Tran, Tuan Quoc Duong

The robustly tracking control, which is to design the stabilizing controllers such that the system output robustly tracks a given reference signal in the presence of certain disturbances [1], is considered for the open-loop unstable processes with time-delay. The PID type-p closed loop control system (p-integrators in the open-loop transfer function) is expected to track both reference signals faster and eliminate higher order errors at steady state [7]. Smith predictor and inner compensator are used to stabilize the unstable process with time delay. A new approach, combining PID type-p with inner compensators, is to stabilize the unstable poles, time delay, and to achieve tracking reference signal and eliminate higher order errors at steady state very well. Examples are presented to illustrate this proposed approach.

53

2013

Dạy học theo Phương pháp nghiên cứu khoa học - Hình thành và phát triển năng lực sư phạm kỹ thuật trong đào tạo giáo viên dạy nghề".

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Lê Thị Quỳnh Trang

Trong đào tạo nói chung và đào tạo giáo viên dạy nghề nói riêng, việc tìm kiếm những đường hướng và phương pháp dạy học nhằm hình thành và phát triển năng lực sư phạm kỹ thuật luôn là vấn đề cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Một trong những phương pháp được ứng dụng để hình thành và phát triển năng lực sư phạm kỹ thuật trong đào tạo giáo viên dạy nghề đó là dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về phương pháp này.

54

2013

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu tạo đĩa nghiền đến chất lượng nghiền bột giấy"

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 12 (tập 112)

Tạp chí trong nước

Trương Thị Thu Hương

Đĩa nghiền là chi tiết chính của máy nghiền. Tuy nhiên, vấn đề lựa chọn kết cấu đĩa nghiền phù hợp với một quá trình nghiền cụ thể vẫn là khó khăn lớn cho ngành chế tạo máy trong nước. Bài viết trình bày sự ảnh hưởng của một số thông số cấu tạo đĩa ghiền đến chất lượng bột giấy. Đây là cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo đĩa nghiền cho các cơ sở sản xuất giấy.

55

2013

Application of the modeling, similitude and dimensional analysis to study paper refiner models", nternational Workshop on Agricultural Engineering and Post Harvest Technology for Asia Sustainabitlity – AEPAS (tháng 12 năm 2013).

International Workshop on Agricultural Engineering and Post Harvest Technology for Asia Sustainabitlity – AEPAS (tháng 12 năm 2013).

Hội nghị quốc tế

Trương Thị Thu Hương, Đỗ Thị Tám

This paper presents results based on the development of the similitude, modeling and dimensional analysis to study paper disc refiner machines. Based on the assumption of considering pulp mass motion as similar to the resistance aganst the motion in viscous liquid, equations predicting the motion of the disc refiner model as the Nayier-stockes diferential equation derived from the equation of liquid dynamaics have been established. Results from the experiment analysis have significantly facilitated the calculations for determining a range of disc refiners with different power consumptions.

56

2013

Điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố sử dụng phương pháp Gradient

Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái nguyên

Tạp chí trong nước

Mai Trung Thái, Nguyễn Thị Mai Hương

Bài báo đưa ra một cahcs tiếp cận cho bài toán điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố ổn định một chiều tuyến tính. Các thuật toán cho 2 phương pháp gradient được đươc ra, đó là phương pháp hạ nhanh nhất và phương pháp gradient liên hợp. Các thuật toán này được áp dụng cho hệ thống truyền nhiệt một phía trong lò ra nhiệt. Các kết quả tính toán được đưa ra đã chứng minh tính khả thi của hai phương pháp, đặc biệt tính hội tụ nhanh của phương pháp gradient liên hợp.

57

2013

Điều khiển dự báo dựa trên ma trận động ứng dụng điều khiển bình phản ứng có bao làm lạnh (chemical Reactor)",

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

Bình phản ứng hóa học có bao làm lạnh được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau như công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học, công nghệ xử lý nước thải…, đã có nhiều phương pháp điều khiển bình phản ứng có bao làm lạnh. Bài báo này sẽ đề cập đến điều khiển dự báo dựa trên ma trận động nhiều biến để ứng dụng điều khiển bình phản ứng hóa học có bao làm lạnh.

58

2013

Điều khiển dự báo dựa trên mô hình cho hệ phi tuyến với tầm dự báo bằng 1

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi , Nguyễn Thị Mai Hương

Điều khiển dự báo theo mô hình (MPC Model Predictive Control) đã được tác giả đề cập và nghiên cứu trong một số công trình [1], [2]. Phương pháp điều khiển dự báo đã cải thiện chất lượng điều khiển một cách đáng kế so với các phương pháp khác. MPC đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là đối với hệ tuyến tính biến đổi chậm[3], [4]. Bài báo này sẽ đi sâu phân tích xây dựng mô hình dự báo cho hệ phi tuyến với thuật toán xác định phiếm hàm mục tiêu và xây dựng phương pháp điều khiển dự báo cho hệ phi tuyến với tầm dự báo bằng 1.

59

2013

Nghiên cứu chiến lược tối ưu hóa trong Điều khiển dự báo",

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

Tối ưu hóa trong điều khiển dự báo là một vấn đề khó đang được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Bài báo này, chúng tôi đưa ra những nghiên cứu tổng quan về các phương pháp tối ưu hóa phổ biến được sử dụng trong điều khiển dự báo đối với cả MPC tuyến tính và MPC phi tuyến.

60

2013

Điều khiển bám lưới hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép bằng phương pháp điều khiển tựa theo thụ động

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật

Tạp chí trong nước

Trần Xuân Minh, Đặng Danh Hoằng

Việc khảo sát, đánh giá chất lượng phương pháp điều khiển cho hệ thống máy phát ddienj sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ nguồn kép có một ý nghĩa hết sức quan trọng.
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế bộ điều khiển phi tuyến tựa thụ động (passivity-based) để điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép, đảm bảo lưới xảy ra lỗi lưới đối xứng ở xa gây sập một phần điện áp lưới

61

2013

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số trạng thái trong hệ thống hai cánh quạt nhiều đầu vào nhiều đầu ra

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

Twin Rotor MIMO System (TRMS) là hệ thống thí nghiệm về khí động lực học có đặc tính phi tuyến cao, gồm hai đầu vào, hai đầu ra và 6 tham số trạng thái. Trên thế giới hệ thống này đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm để đánh giá và thực hiện các kỹ thuật điều khiển tiên tiến. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì TRMS mới được lắp đặt tại một số phòng thí nghiệm của các trường Đại học nhưng hầu như chưa được sử dụng để kiểm nghiệm các thuật toán điều khiển mới, do chưa có mô hình toán học chính xác của hệ thống. Bài báo này đưa ra kết quả khảo sát, xây dựng mô hình toán học hệ thống TRMS, tiến hành mô phỏng để thấy rõ sự ảnh hưởng của các tham số đến trạng thái của hệ. Các kết quả mô phỏng được so sánh với đối tượng thực cho thấy rõ mức độ chính xác của mô hình và có thể dùng làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

62

2013

Nghiên cứu thiết kế thiết bị thí nghiệm đo độ bền mỏi sử dụng cho vật liệu thép các bon và composite

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Quốc Dung, Lý Việt Anh, Lê Văn Trang, Lê Xuân Hưng

Các máy đo độ bền mỏi luôn là một thiết bị không thể thiếu trong việc nghiên cứu, kiểm tra và thử nghiệm các vật liệu. Độ bền mỏi là một trong những đặc tính quan trọng của vật liệu khi chịu tải thay đổi, đặc biệt quyết định khả năng làm việc của hầu hết các chi tiết máy [1]. Nghiên cứu này tập trung vào việc thiết kế các thiết bị đo độ bền mỏi sử dụng cho vật liệu thép các bon và vật liệu composite. Hai máy đo độ bền mỏi đã được thiết kế và đánh giá: Máy mỏi dựa trên nguyên lý tải uốn xoay theo chu kỳ và máy mỏi sử dụng nguyên lý tải uốn tịnh tiến khứ hồi theo chu kỳ [3]. Máy mỏi chịu tải uốn xoay theo chu kỳ phù hợp với các thí nghiệm với mục đích kiểm chứng giữa lý thuyết đường cong mỏi và thực tiễn. Máy mỏi chịu tải uốn tính tiến khứ hổi theo chu kỳ phù hợp với các mẫu thử thực tế có hình dạng và kích thước khác nhau [2]. Kết quả cho thấy các máy thiết kế phù hợp với yêu cầu đo độ bền mỏi để kiểm chứng giữa lý thuyết và thực nghiệm, đảm bảo tính công nghệ, kinh tế. Quy trình công nghệ phù hợp đảm bảo khả năng gia công và sản xuất thực tiễn. Mô hình chế tạo thử có kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu xác định độ bền mỏi của vật liệu thép cac bon với độ chính xác khá cao.

63

2013

“THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA ĐẶC TÍNH MA SÁT VÀ ĐỘ CHỊU MÀI MÒN CỦA LỚP BỀ MẶT”,

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên chào mừng 20 năm thành lập ĐHTB, Số 96, Trang 23-29;

Tạp chí trong nước

Nguyễn Thị Quốc Dung [1], Lý Việt Anh, Lê Văn Nhất

Việc kiểm tra đánh giá chất lượng và tính chất các lớp bề mặt đóng vai trò quan trọng, đặc biệt khi công nghệ phủ tăng bền bề mặt ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Bài báo này trình bày về một nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra đặc tính ma sát và mòn lớp bề mặt Pin-on-dics (POD). Loại thiết bị chế tạo ra có cấu tạo và nguyên lý vận hành đơn giản, đáp ứng được yêu cầu đánh giá khả năng chống mòn và đặc tính ma sát của các bề mặt vật liệu, đặc biệt máy rất thích hợp trong việc kiểm tra các lớp vật liệu bề mặt rất mỏng như các lớp phủ với chiều dày chỉ vài nanomet.

64

Ứng dụng phương pháp mô hình đồng dạng và phân tích thứ nguyên vào việc xác định thông số đầu vào thực nghiệm trên mô hình máy nghiền bột giấy dạng đĩa

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 01/2013

Tạp chí trong nước

Trương Thị Thu Hương, Đỗ Thị Tám

Nghiền bột giấy là quá trình xử lý và biến đổi xơ sợi để chúng đạt được những tính chất yêu cầu của giấy. Đây là một trong những thành phần quan trọng nhất của quá trình sản xuất giấy. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất phức tạp và được thực hiện trên các máy nghiền liên tục. Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu thực nghiệm trên máy thực trong các cơ sở sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Việc ứng dụng phương mô hình đồng dạng và phân tích thứ nguyên cho phép giảm được số lần thực nghiệm nhưng vẫn đưa được đồng thời nhiều thông số ảnh hưởng vào mô hình thí nghiệm, và do đó giúp cho công việc nghiên cứu được thực hiện thuận lợi hơn. Bài báo này giới thiệu việc ứng dụng phương pháp mô hình đồng dạng và phép phân tích thứ nguyên vào việc xác định thông số đầu vào thực nghiệm đối với quá trình nghiền bột giấy được thực hiện trên trên máy nghiền dạng đĩa.

65

2013

Vi mô tơ nhiệt - điện siêu nhỏ chế tạo bằng công nghệ MENS"

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Trần Văn Quân, Bùi Hữu Nam, Nguyễn Tiến Dũng

66

2014

Design of Analog MRAS Controllers Using Operational Amplifiers for Motion Control Systems

International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE2014) , Sapporo City, Hokkaido, Japan, April, 2014; page 904-908, 2014

Hội nghị quốc tế

Nguyen Duy Cuong, Tran Xuan Minh;

This paper proposes a new procedure for designing a direct analog adaptive controller that is based on Model Reference Adaptive Systems (MRAS) using Operational amplifiers (Op-amps). The adaptive controller in s-domain (complex frequency domain) is firstly designed using Lyapunov theory. It is quite simple, robust and converges quickly. The controller is then simulated and adjusted using Matlab/Simulink software. Next, the plant and the controller in s-domain will be converted to equivalent corresponding continuous electronic circuits and continued to simulate using Multisim software before implementing to the real setup. With the same input reference the simulation results of the adaptive controlled system in s-domain, also in equivalent analog electronic circuits, and experimental results in the real setup are almost the same

67

2014

Nguyên tắc tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Công nghệ

Hội nghị chuyên đề quốc tế - Đại học Sư phạm Hà Nội- Tháng 3 năm 2014

Tạp chí trong nước

Lê Thị Quỳnh Trang

Giáo dục hướng nghiệp là giáo dục định hướng chọn nghề cho học sinh, nhằm giúp các em có những hiểu biết về nhu cầu nhân lực xã hội, hiểu biết về đặc điểm của các ngành nghề chuyên môn và từ đó có quyết định lựa chọn một nghề phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú của bản thân. Có được một nghề phù hợp sẽ đem lại nguồn sống hạnh phúc cho mỗi cá nhân và đồng thời giúp cho xã hội hình thành một nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa.

68

2014

Learning Feed-Forward Control for a Two-Link Rigid Robot Arm

2014 2nd International Conference on Control. Robotics and Cybernetics (ICCRC), August 8-10, 2014 Singapore

Tạp chí quốc tế

Nguyễn Duy Cương, Trần Xuân Minh

This paper introduces a control structure which consists of a Prportional Derivative (PD) Controller and a Neural Netword (NN) -based Learning Feed-Forward Controller (LFFC) to a Two -Link Rigid Robot Arm. An on-line B-spline neural network is used because of its local weight-updating characteristic, which has the advantages of fast convergence speed and low computation complexity. The torque applied to each link is defined using the Euler-Lagrange equation. The controller design takes into account the troubles caused by inertial loading, coupling reaction forces between joints, and gravity loading effects. This control structure can be directly applied to different robots within the same class with different lengths and masses. Simulation results are presented to demonstrate the robustness of our proposed controller under serve changes of the system paramenters

69

2014

MRAS based LFFC for a Two - Link Rigid Robot Arm

2014 2nd International Conference on Control. Robotics and Cybernetics (ICCRC), August 8-10, 2014 Singapore

Tạp chí quốc tế

Nguyễn Duy Cương, Trần Xuân Minh

This paper introduces a systematic robust control structure that consists of a Prportional Derivative (PD) Controller and a Model Reference. Adaptive Systems (MRAS) based Learning Feed -Forward Control (LFFC) for nonlinear Multi-Input-Multi -Output (MIMO) systems with variable parameters, and siisgnificant coupling in the system dynamics. The purpose of using MRAS-based LFFC is to acquire the (stable part of the) inverse dynamics of the plant. By using Lyapunov theory the adaptive algorithm that is shown in this study is quite simple in its form, robust and converges quickly. Since it captures the system dynamics, the proposed controller has superior capability in efficient learning mechanism and dynamic response. An application design of two-link rigid robot arm is carried out to demonstrate the effectiveness and robustness of the proposed control method

70

2014

An Optimal State Feedback Control Method for 4 Degrees of Freedom - Rigid Rotor Active Magnetic Bearing System

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên

Tạp chí trong nước

Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh

Based on mechanical -electrical -magnetic principles, the paper presents detailed analyses to build a completed mathematical model for degree of freedom-rigid rotor active magnetic bearing (AMB) system. Gyroscopic effect, one of significant reasons affecting to performances of system is mentioned in this research. By using the centralized approach, a state -space model for multi -input multi output (MIMO) active magnetic bearing system is bult.An optimal state feedback controller is then designed in order to directly fomulate the performance objectives of the control system and provides the best possible control system for a given set of performance objectives. Zero steady -state error of system outputs is also given by the means of integrators which are added into the syste. As a result, MIMO system's responses achive quick stabilization and goog performances.

71

Direct MRAS based an Adaptive Control System for a Two-Wheel Mobile Robot

2014 2nd International Conference on Control. Robotics and Cybernetics (ICCRC), August 8-10, 2014

Tạp chí quốc tế

Nguyễn Duy Cương, Gia Thi Dinh, Trần Xuân Minh

In this paper, a Model Reference Adaptive Systems (MRAS) based an Adaptive System is proposed to a Two-Wheel Mobile Robot (TWMR). The TWMR is an open -loop unstable, non-linear and multi output system. The main task of this design is to keep the balance of the robot while moving toward the desired position. Firstly, the monlinear equations of motion for the robot are derived in the Lagrange form. Next, these equations are linearized to obtain two separate linear equations. Finally, two separate adaptive controllers are designed for controlling a balancing angle, and a position. By applying Lyapunov stability theory the adaptive law that is derived in this study is quite simple in its form, robust and converges quickly. Simulation results and analysis show that the proposed adaptive PID controllers have better performance compared to the conventional PID controllers in the sense of robustness against internal and/external disturbances

72

2014

Model Predictive Control for Twin Rotor MIMO system (TRMS)

Số 9 (82), 2014; Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Tạp chí trong nước

PGS.TS Lại Khắc Lãi ; Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Nguyễn Hữu Chinh, Trần Thiện Dũng

Twin Rotor MIMO System (TRMS) is an aerodynamic experimental system with high nonlinearity which incluces two inputs, two outputs, and six states. In the world, this system has been studied and applied in reality in order to evaluate and implement advanced control algorithms [1], [2], [3], [8], [9]. In Vietnam, though the TRMSs have been installed in some university laboratories, it is still difficult to use for testing modern control algorithms because there is no exact mathematical model of the systems. The documents and software provided on a laboratory equipment provider in the algorithm stops classical PID controller. In this paper we will present the results applying Model Predictive Control (MPC) for TRMS based on the its mathematical model we have built recently

Tin mới hơn

Tin cũ hơn