Thông báo cập nhật thông tin nội trú trực tuyến - Học kỳ 1 năm học 2019-2020

      Mỗi sinh viên nội trú phải tự cập nhật thông tin chỗ ở nội trú của mình theo từng học kỳ theo mẫu dưới đây.

      Hạn cập nhật thông tin: từ 1/9/2019 -15/10/2019

      Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện.

      Cập nhật thông tin nội trú học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, theo mẫu bên dưới

      Có vấn đề gì không cập nhật được,  sinh viên liên hệ với GVCN! 

      Link


 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn