Thông báo cập nhật thông tin nội trú

      Mỗi sinh viên nội trú phải tự cập nhật thông tin chỗ ở nội trú của mình theo từng học kỳ theo mẫu dưới đây.

      Hạn cập nhật thông  đến hết 25/10/2023

      Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện.

      Cập nhật thông tin nội trú theo mẫu bên dưới

      Có vấn đề gì không cập nhật được,  sinh viên liên hệ với GVCN! 

      Link


 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn