Đề tài NCKH cấp cơ sở

 

                  DANH MỤC  ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2022

STT

Tên đề tài

Lĩnh vực nghiên cứu

Chủ nhiệm đề tài 

Mục tiêu

Nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Nghiên cứu thiết bị nghiền phục vụ quá trình khai thác quặng.
T2022-B07

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

TS. Trương Thị Thu Hương        

Thiết kế máy nghiền phục vụ quá trình khai thác quặng quy mô vừa và nhỏ tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu về nguyên lý, cấu tạo, phạm vi ứng dụng của thiết bị nghiền đang được sử dụng phổ biến trong trong quá trình khai thác quặng hiện nay.
- Thiết kế máy nghiền bi phục vụ khai thác quặng quy mô vừa và nhỏ tại Thái Nguyên.
- Báo cáo bài báo tiếng Anh tại hội thảo đơn vị.

01 bài báo Quốc tế ISSN

2

Nghiên cứu thiết kế quy trình mạ phủ Ni, Cu theo phương pháp hóa học lên chất nền không dẫn điện./.
T2022-B…..

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

TS. Trương Thị Thu Hương        

Nghiên cứu thiết kế quy trình mạ phủ Ni, Cu theo phương pháp hóa học lên chất nền không dẫn điện.

 Nghiên cứu tổng quan về CN mạ phủ Ni và Cu trên vật liệu nền cách điện;Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp mạ Ni, Cu đến khả năng tăng cường cơ tính cho vật liệu nền cách điện.
Thiết lập quy trình công nghệ mạ phủ kim loại lên nền vật liệu nhựa, kính nhựa…. không sử dụng các hoạt chất mang độc tố đồng thời giảm thiểu hàm lượng chất xúc tác đắt tiền; Xác định các thông số để đảm bảo quá trình mạ phủ theo phương pháp đã lựa chọn.
- Quy hoạch thực nghiệm trên cơ sở phương pháp Taguchi để chứng minh luận điểm Đề tài.
- Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế; Viết báo cáo và bảo vệ.

01  bài báo Quốc tế ISSN

3

Nghiên cứu, giải mã công nghệ đánh giá chất lượng lớp mạ trên vật liệu nền không dẫn điện có độ trơ cao (gốm, sứ, thủy tinh…)
T2022- B08

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ThS. Lý Việt Anh       

Nghiên cứu, giải mã công nghệ đánh giá chất lượng lớp mạ trên vật liệu nền không dẫn điện có độ trơ cao (gốm, sứ, thủy tinh…)

Nghiên cứu tổng quan về mạ phủ Nano trên vật liệu nền cách điện có độ trơ cao.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp mạ Nano Ni, Cu đến khả năng tăng cường cơ tính cho vật liệu nền cách điện.
- Quy hoạch thực nghiệm trên cơ sở phương pháp Taguchi để chứng minh luận điểm của Đề tài.
- Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế;
- Viết báo cáo và bảo vệ.

01  bài báo Quốc tế ISSN

4

Xây dựng Video bài giảng học phần Đại cương về CNCTM đáp ứng việc học tập online của SV trường ĐH KTCN

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ThS. Lý Việt Anh       

Xây dựng Video bài giảng học phần Đại cương về CNCTM đáp ứng việc học tập online của SV

Xây dựng kế hoạch dạy học cho học phần ĐCVCNCTM.
- Xây dựng giáo án cho học phần ĐCVCNCTM.
- Xây dựng video bài dạy của học phần ĐCVCNCTM..
- Viết báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài

Video bài giảng.

5

Điều khiển động cơ đồng bộ từ thông dọc trục kích từ nam châm vĩnh cửu. 

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

TS. Dương Quốc Tuấn 

Thiết kế các bộ điều khiển cho hệ truyền động sử dụng ĐC đồng bộ từ thông dọc trục kích từ NCVC.

Mô hình hóa hệ thống
Thiết kế điều khiển
Mô phỏng và đánh giá đáp ứng hệ thống

01 bài báo Quốc tế ISSN

6

Ứng dụng của động cơ tuyến tính trong các hệ thống sản xuất linh hoạt 

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

 TS. Nguyễn Hồng Quang

Nghiên cứu ứng dụng của động cơ tuyến tính trong các hệ thống tạo chuyển động đa trục

Phân tích nguyên lý làm việc của động cơ tuyến tính
Mô hình hóa động cơ tuyến tính dùng trong thiết kế điều khiển
Phân tích khả năng ứng dụng của động cơ tuyến tính trong hệ điều khiển chuyển động.

01 bài báo Quốc tế ISSN

7

Ứng dụng lý thuyết tối ưu trong điều khiển Robot công nghiệp 

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ThS. Nguyễn Trung Thành 

Ứng dụng lý thuyết tối ưu để giải bài toán động học ngược của robot, từ đó thực hiện điều khiển chuyển động của Robot trong không gian biến khớp.

Mô hình hóa hệ thống
Thiết kế điều khiển
Mô phỏng và đánh giá đáp ứng hệ thống

01 bài báo Quốc tế ISSN

8

Xây dựng Video bài giảng cho học phần Logic phục vụ việc học tập online của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

Xây dựng Video bài giảng cho học phần Logic phục vụ việc học tập online của SV trường Đại học KTCN.

- Xây dựng kế hoạch dạy học cho học phần Logic.
- Xây dựng giáo án cho học phần Logic.
- Xây dựng video bài dạy của học phần Logic.
- Viết báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài.

Video bài giảng.

 

 

                           ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  NĂM 2022

STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài 

GVHD

1

Nghiên cứu thiết kế máy tách hạt ngô.

SV2022-46

Nguyễn Văn Thắng
MSSV: K195510202016 

TS. Trương Thị Thu Hương

2

Nghiên cứu, thiết kế máy máy cạo vỏ mía tốc độ cao./.

SV2022-47

Phạm Tuấn Anh  MSSV: K195510202016
 

ThS. Dương Trọng Đại

3

Nghiên cứu, thiết kế máy CNC mini./.

SV2022-48

Trần Văn Khiêm
MSSV: K195510202013
 

ThS. Lý Việt Anh

4

Nghiên cứu, thiết kế máy nghiền đá dạng nón ./.

SV2022-49

Bùi Anh Quân
MSSV: K195510202015
 

ThS. Lý Việt Anh

5

Nghiên cứu, thiết kế máy rửa cốc ./.

SV2022-50

Xồng Bá Vua
MSSV: K185510202008
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung

6

Nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm của liên kết hàn Nhôm - thép cho công nghệ hàn TIG ./.

SV2022-51

Lý Duy Hoàng
MSSV: K185510202011
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung

7

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-52

Phạm Minh Hằng
K185510301010

PGS.TS. Trần Xuân Minh

8

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-53

Lại Văn Khải
K185510301056

PGS.TS. Trần Xuân Minh

9

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-54

Vũ Mạnh Thìn
MSSV:
K185510301047

PGS.TS. Trần Xuân Minh

10

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-55

Đào Văn Tiếp
MSSV:
K185510301074

TS. Đặng Danh Hoằng

11

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-56

Nguyễn Trọng Quyền
MSSV:
K185510301084

TS. Đặng Danh Hoằng

12

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-57

Nguyễn Văn Đô
MSSV:
K185510301046

TS. Đặng Danh Hoằng

13

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-58

Đỗ Văn Tiến
MSSV:
k195510301043

TS. Dương Quốc Tuấn

14

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-59

Trần Đại Ý
MSSV:
K195510301050

TS. Dương Quốc Tuấn

15

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-60

Nguyễn Quang Chung
MSSV:
K195510301005
 

TS. Dương Quốc Tuấn

16

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-61

Nguyễn Thanh Bình
MSSV: K215510301194

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

17

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-62

Nguyễn Đức Xuân
MSSV:
K195510301099

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

18

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-63

Tạ Thị Thu
MSSV:
K205510301080

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

19

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-64

Lê Minh Đoan
MSSV: K195510301008
 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

20

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-65

Trần Văn Sơn
MSSV: K195510301036

 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

21

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-66

Đỗ Đức Thuận
MSSV: K195510301042

 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

22

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-67

Lê Duy Khang
MSSV:
K215510301047

TS. Nguyễn Hồng Quang

23

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-68

Hoàng Đức Lợi
MSSV:
k215510301053

TS. Nguyễn Hồng Quang

24

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-69

Nguyễn Thị Phượng
MSSV:
K215510301320

TS. Nguyễn Hồng Quang

25

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-70

Nguyễn Thành Linh
MSSV: K195510301024

ThS. Nguyễn Trung Thành

26

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-71

SV: Hoàng Thị Như Quỳnh
MSSV: K185510301029

ThS. Nguyễn Trung Thành

27

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-72

Nịnh Phương Lan
MSSV: K185510301019

ThS. Nguyễn Trung Thành

28

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-73

SV: Nguyễn Thị Nguyệt
MSSV: K185510301065

ThS. Lê Thị Thúy Ngân

29

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-74

 Nguyễn Ngọc Hưng
MSSV: K185510301015

ThS. Lê Thị Thúy Ngân

30

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-75

SV: Nông Đình Huy
MSSV:K185510301016

ThS. Lê Thị Thúy Ngân

31

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-76

Nguyễn Văn Trường
MSSV:
K205510201169
 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

32

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-77

Giáp Văn Phương
MSSV:
K205510301160

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

33

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-78

Nguyễn Phi Hùng
MSSV:
K205510301138

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

34

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-79

Nguyễn Hữu Hưng
MSSV:
K205510301142

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

35

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-80

Đoàn Văn Hiệp
MSSV:
K205510301130

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

36

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-81

Lương Văn Long
MSSV:
K205510301147

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

37

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-82

1.SV: Trần Duy Nhất
MSSV: K185510301026

TS. Nguyễn Anh Đức

38

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-83

Nguyễn Văn Lộc
MSSV: K185510301020

TS. Nguyễn Anh Đức

39

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-84

Hoàng Ngôi Khôi
MSSV: K185510301018

TS. Nguyễn Anh Đức

40

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-85

Hà Cao Triệu
MSSV: K215510301331

ThS. Trần Thị Vân Anh

41

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-86

Giáp Lam Trường
MSSV:
K205510301168

ThS. Trần Thị Vân Anh

42

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-87

Dương Thị Hưởng
MSSV: K185510301055

ThS. Trần Thị Vân Anh

 

 

 

                                      ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  NĂM 2022

STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài 

GVHD

1

Nghiên cứu thiết kế máy tách hạt ngô.

SV2022-46

Nguyễn Văn Thắng
MSSV: K195510202016 

TS. Trương Thị Thu Hương

2

Nghiên cứu, thiết kế máy máy cạo vỏ mía tốc độ cao./.

SV2022-47

Phạm Tuấn Anh  MSSV: K195510202016
 

ThS. Dương Trọng Đại

3

Nghiên cứu, thiết kế máy CNC mini./.

SV2022-48

Trần Văn Khiêm
MSSV: K195510202013
 

ThS. Lý Việt Anh

4

Nghiên cứu, thiết kế máy nghiền đá dạng nón ./.

SV2022-49

Bùi Anh Quân
MSSV: K195510202015
 

ThS. Lý Việt Anh

5

Nghiên cứu, thiết kế máy rửa cốc ./.

SV2022-50

Xồng Bá Vua
MSSV: K185510202008
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung

6

Nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm của liên kết hàn Nhôm - thép cho công nghệ hàn TIG ./.

SV2022-51

Lý Duy Hoàng
MSSV: K185510202011
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung

7

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-52

Phạm Minh Hằng
K185510301010

PGS.TS. Trần Xuân Minh

8

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-53

Lại Văn Khải
K185510301056

PGS.TS. Trần Xuân Minh

9

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-54

Vũ Mạnh Thìn
MSSV:
K185510301047

PGS.TS. Trần Xuân Minh

10

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-55

Đào Văn Tiếp
MSSV:
K185510301074

TS. Đặng Danh Hoằng

11

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-56

Nguyễn Trọng Quyền
MSSV:
K185510301084

TS. Đặng Danh Hoằng

12

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi cầu 3 pha

SV2022-57

Nguyễn Văn Đô
MSSV:
K185510301046

TS. Đặng Danh Hoằng

13

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-58

Đỗ Văn Tiến
MSSV:
k195510301043

TS. Dương Quốc Tuấn

14

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-59

Trần Đại Ý
MSSV:
K195510301050

TS. Dương Quốc Tuấn

15

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-60

Nguyễn Quang Chung
MSSV:
K195510301005
 

TS. Dương Quốc Tuấn

16

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-61

Nguyễn Thanh Bình
MSSV: K215510301194

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

17

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-62

Nguyễn Đức Xuân
MSSV:
K195510301099

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

18

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi cầu 1 pha

SV2022-63

Tạ Thị Thu
MSSV:
K205510301080

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

19

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-64

Lê Minh Đoan
MSSV: K195510301008
 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

20

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-65

Trần Văn Sơn
MSSV: K195510301036

 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

21

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-66

Đỗ Đức Thuận
MSSV: K195510301042

 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

22

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-67

Lê Duy Khang
MSSV:
K215510301047

TS. Nguyễn Hồng Quang

23

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-68

Hoàng Đức Lợi
MSSV:
k215510301053

TS. Nguyễn Hồng Quang

24

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi tia 3 pha

SV2022-69

Nguyễn Thị Phượng
MSSV:
K215510301320

TS. Nguyễn Hồng Quang

25

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-70

Nguyễn Thành Linh
MSSV: K195510301024

ThS. Nguyễn Trung Thành

26

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-71

SV: Hoàng Thị Như Quỳnh
MSSV: K185510301029

ThS. Nguyễn Trung Thành

27

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-72

Nịnh Phương Lan
MSSV: K185510301019

ThS. Nguyễn Trung Thành

28

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-73

SV: Nguyễn Thị Nguyệt
MSSV: K185510301065

ThS. Lê Thị Thúy Ngân

29

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-74

 Nguyễn Ngọc Hưng
MSSV: K185510301015

ThS. Lê Thị Thúy Ngân

30

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi  xoay chiều xoay chiều 3 pha

SV2022-75

SV: Nông Đình Huy
MSSV:K185510301016

ThS. Lê Thị Thúy Ngân

31

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-76

Nguyễn Văn Trường
MSSV:
K205510201169
 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

32

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-77

Giáp Văn Phương
MSSV:
K205510301160

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

33

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-78

Nguyễn Phi Hùng
MSSV:
K205510301138

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

34

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-79

Nguyễn Hữu Hưng
MSSV:
K205510301142

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

35

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-80

Đoàn Văn Hiệp
MSSV:
K205510301130

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

36

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 1 pha

SV2022-81

Lương Văn Long
MSSV:
K205510301147

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

37

Thiết kế module vi điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-82

1.SV: Trần Duy Nhất
MSSV: K185510301026

TS. Nguyễn Anh Đức

38

Thiết kế module driver cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-83

Nguyễn Văn Lộc
MSSV: K185510301020

TS. Nguyễn Anh Đức

39

Thiết kế module mạch lực cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-84

Hoàng Ngôi Khôi
MSSV: K185510301018

TS. Nguyễn Anh Đức

40

Thiết kể module nguồn chuẩn cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-85

Hà Cao Triệu
MSSV: K215510301331

ThS. Trần Thị Vân Anh

41

Thiết kế module đo dòng điện, điện áp cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-86

Giáp Lam Trường
MSSV:
K205510301168

ThS. Trần Thị Vân Anh

42

Thiết kế chương trình điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu áp 3 pha

SV2022-87

Dương Thị Hưởng
MSSV: K185510301055

ThS. Trần Thị Vân Anh

 

           TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CÁC NĂM TRƯỚC


         
STT Năm nghiệm thu Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số
1 2003 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Workbech để xây dựng một số Modul thí nghiệm ảo cho giảng dạy phần kỹ thuật điện tử của môn học KTĐ-ĐT lớp 12.  Trần Thị Vân Anh Đề tài cấp cơ sở  
2 2003 Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý 8051 Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp cơ sở  
3 2004 Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý 8051 Đinh Văn Nghiệp, Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp cơ sở  
4 2005 Sử dụng Simulink trong Matlab để nghiên cứu chế độ xác lập động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp Trần Xuân Minh Đề tài cấp cơ sở  
5 2005 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Điều khiển Logic và PLC Trần Xuân Minh Đề tài cấp cơ sở  
6 2005 Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Tâm lý học Sư phạm nghề nghiệp. Lê Thanh Liên Đề tài cấp cơ sở  
7 2006 Đổi mới phương pháp dạy học:”Tâm lý học Đại cương” trên cơ sở lí thuyết dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp cơ sở  
8 2006 Đổi mới phương pháp dạy học môn học: “ Giáo dục học sư phạm nghề nghiệp” trên cơ sở của lý thuyết dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm. Trần Thị Vân Anh Đề tài cấp cơ sở  
9 2007 Ứng dụng máy tính để giải các phương trình đạo hàm  riêng cho một số bài toán kỹ thuật. Trần Thị Vân Anh Đề tài cấp cơ sở  
10 2008 Đổi mới nội dung giáo trình - Phương pháp giảng dạy học phần Tổng hợp hệ điện cơ 2 Trần Xuân Minh Đề tài cấp cơ sở  
11 2008 Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng trong hệ thống điều khiển dự báo Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp cơ sở  
12 2008 Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Kết cấu động cơ đốt trong Trần Xuân Minh Đề tài cấp cơ sở  
13 2008 Xây dựng bài giảng điện tử môn học Đồ gá Dương Trọng Đại Đề tài cấp cơ sở  
14 2008 Nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công chi tiết hình dáng hình học phức tạp trên trung tâm gia công 3 trục CNC bằng phương pháp bù sai số Trương Thị Thu Hương Đề tài cấp cơ sở  
15 2008 Nghiên cứu đặc điểm hoạt động học tập của học sinh trong các trường trung học dạy nghề tại Thái Nguyên
 
SVTH: Hoàng Thị Thủy K40SKĐ
GVHD: Nguyễn Ngọc Lan
Đề tài cấp cơ sở SV2008-45
16 2008 Ứng dụng phần mềm Pspice trong mô phỏng
 
SVTH: Nguyễn Hùng Cường
GVHD: Đỗ Công Thành
 
Đề tài cấp cơ sở SV2008-29
17 2008 Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài giảng điện tử cho môn học kỹ thuật phay dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp SVTH: Bùi Đức Việt
GVHD: Đỗ Thị Tám
Đề tài cấp cơ sở  
18 2008 Ứng dụng matlal để khảo sát quá trình quá độ trong máy biến áp  SVTH: Nguyễn Thị Hạnh
GVHD: Lại Khắc Lãi
Đề tài cấp cơ sở  
19 2008 Thiết kế máy băm riềng (cắt lát) SVTH: Triệu Quý Huy
GVHD: Cao Thanh Long  
Đề tài cấp cơ sở  
20 2008 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm SolidWorks để mô phỏng một số chi tiết, cụm chi tiết điển hình dùng cho việc dạy học sửa chữa máy công cụ SVTH: Nguyễn Thị Bích
GVHD: Lê Thanh Liêm    
Đề tài cấp cơ sở  
21 2008 Nghien cứu ứng dụng tin học vào việc thiết kế bài giảng điện tử dưới dạng front page cho môn công nghệ chế tạo máy dùng cho trường cao đẳng SVTH: Đoàn Văn Cảnh
GVHD: Trương T Hương
Đề tài cấp cơ sở  
22 2008 Xây dựng bài giảng điện tử môn học Đồ gá Dương Trọng Đại Đề tài cấp cơ sở TN02 – 02
23 2009 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Tâm lý học theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học Nguyễn Ngọc Lan Đề tài cấp cơ sở  
24 2009 Nghiên cứu khả năng sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan và hình thức tự luận ngắn để đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học Trần Thị Vân Anh Đề tài cấp cơ sở  
25 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Giáo dục học Trần Thị Vân Anh Đề tài cấp cơ sở TN2009-02-48N
26 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp cơ sở TN2009-02-49N
27 2009 Tính toán, thiết kế, mô phỏng và lập trình giải bài toán lực bằng phương pháp ma trận cho cơ cấu cam phẳng,2009   Đề tài cấp cơ sở  
28 2009 Tính toán, thiết kế, mô phỏng và lập trình giải bài toán lực bằng phương pháp ma trận cho cơ cấu cam phẳng; Lý Việt Anh Đề tài cấp cơ sở  T2009-07
29 2009 Nghiên cứu khả năng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận ngắn để đánh giá kết quả học tập môn Tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp cơ sở  
30 2010 Tính toán, thiết kế và mô phỏng bộ truyền bánh răng bằng các phần mềm Pro. Engineer, Inventor, Mechanical CAD Lý Việt Anh Đề tài cấp cơ sở  
31 2010 Xây dựng ngân hàng dữ liệu các chi tiết tiêu chuẩn của đồ gá phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn học Công nghệ chế tạo máy, Đồ gá, Đồ án Công nghệ chế tạo máy.
 
Dương Trọng Đại Đề tài cấp cơ sở  T2010-32
32 2010 Nghiên cứu sử dụng phần mềm thiết kế và mô phỏng mạch điện Multisim trong giảng dạy môn học Kỹ thuật Điện dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
 
Trần Thị Vân Anh Đề tài cấp cơ sở T2010-97
33 2010 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn kỹ thuật công nghiệp SVTH: Phạm T Minh Thư
GVHD: Lê T Quỳnh Trang
Đề tài cấp cơ sở SV2010-41
34 2010 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM thiết kế, tính toán và gia công khuôn đúc áp lực. SVTH: Nguyễn Thị Thu
GVHD: Đoàn Kim Tuấn
Đề tài cấp cơ sở SV2010-42
35 2010 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM thiết kế, tính toán và gia công khuôn đúc áp lực. SVTH: Lê Văn Dũng
GVHD: Đỗ Thế Vinh
Đề tài cấp cơ sở SV2010-45:
36 2011 Sử dụng thuật toán di truyền (GENETIC ALGOTHMS) tối ưu hóa khối lượng hệ thanh của dàn đèn màu sân khấu, lập trình giải thuật trên ngôn ngữ lập trình Matlab/Fortran Lý Việt Anh Đề tài cấp cơ sở  
37 2011 Điều khiển bền vững tay máy có khớp nối linh hoạt Đỗ Công Thành Đề tài cấp cơ sở T2011-35
39 2011 Nghiên cứu và phân tích hệ thống Piston khí nén tại TTTN trường ĐH KTCN              GVHD: Nguyễn Văn Trọng
GVHD: Trần Xuân Minh
Đề tài cấp cơ sở    SV2011 - 05
40 2012 Tính toán thiết kế chế tạo hệ bánh răng vi sai phục vụ công tác học tập và nghiên cứu khoa học Lý Việt Anh Đề tài cấp cơ sở CK-T2012-70
41 2012 Tính toán, thiết kế máy nghiền dạng đĩa làm cơ sở cho việc nghiên cứu giảm chi phí năng lượng riêng và nâng cao chất lượng nghiền nguyên liệu bột giấy SVTH: Nguyễn Thị Bích
GVHD: Trương T Thu Hương
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-62
42 2012 Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo đĩa nghiền nguyên liệu làm bột giấy nhằm giảm chi phí năng lượng riêng và nâng cao chất lượng nghiền. SVTH: Nguyễn Văn Biên
GVHD: Trương Thị Thu Hương
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-63
43 2012 Xây dựng bài giảng điện tử môn quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục đào tạo theo chuẩn E-learning Trịnh Thúy Hà Đề tài cấp cơ sở SP-T2012-55
44 2012 Xây dựng bài giảng điện tử môn học Công nghệ dạy học (2 tín chỉ) theo chuẩn E-learning Nguyễn Thị Linh
Bùi Đức Việt
Đề tài cấp cơ sở SP-T2012-54
45 2012 Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng ứng xử trong giao tiếp của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ SVTH: Phạm Gien Ni
GVHD: Trần Thị Vân Anh
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-54
46 2012 Nghiên cứu sự tác động của tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đến quá trình rèn luyện đạo đức của học sinh học nghề tại trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện Kim SVTH: Trần Minh Trang
GVHD: Trần Thị Vân Anh
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-60
47 2012 Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử môn học cơ lý thuyết theo chuẩn E-learning SVTH: Lê Thành Tuyên
GVHD: Phạm Thanh Cường
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-59
48 2012 Ứng dụng phần mềm SOLIDWORDS 2011 SPO.0 để xây dựng bài giảng điện tử môn học kỹ thuật phay dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp – Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức SVTH: Nguyễn Văn Trưởng
GVHD: Bùi Đức Việt
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-61
49 2012 : Nghiên cứu kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong giao tiếp của sinh viên khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thủy
GVHD: Nguyễn T Ngọc Linh
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-58
50 2012 Nghiên cứu hệ thống ổn định nhiệt độ trong lò ấp trứng. SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Hằng
GVHD: Nguyễn Tuấn Anh
 
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-66
51 2012 Nghiên cứu nâng cao kỹ năng học nhóm cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang
GVHD: Trịnh Thúy Hà 
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-57
52 2012 Nghiên cứu kỹ năng quản lý thời gian tự học cho sinh viên trong đà SVTH: Trần Thị Hải
GVHD: Trịnh Thúy Hà
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-55
53 2012 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị sêminar của sinh viên trong giờ tự lực. SVTH: Bùi Thị Hương Thơm
GVHD: Lê Thị Quỳnh Trang
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-56
54 2012 Nghiên cứu một số thuật toán nhận dạng trong điều khiển dự báo. SVTH: Phạm Thanh Thảo
GVHD: Nguyễn Thị Mai Hương
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-65
55 2012 Nghiên cứu một số mô hình trong điều khiển dự báo SVTH: Công Thị Phương Thảo
GVHD: Nguyễn Thị Mai Hương
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2012-64
56 2013 Nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động tự lực của sinh viên trong giờ học thực hành và giờ thí nghiệm. SVTH: Đặng Thị Huế
GVHD: Lê Thị Quỳnh Trang
Đề tài cấp cơ sở SP-SV2013-10

 

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 3</title>
<style>
<!--
.font7
    {color:black;
    font-size:11.0pt;
    font-weight:700;
    font-style:italic;
    text-decoration:none;
    font-family:"Times New Roman", serif;
    }
.font5
    {color:black;
    font-size:11.0pt;
    font-weight:400;
    font-style:normal;
    text-decoration:none;
    font-family:"Times New Roman", serif;
    }
.font6
    {color:black;
    font-size:11.0pt;
    font-weight:700;
    font-style:normal;
    text-decoration:none;
    font-family:"Times New Roman", serif;
    }
-->
</style>
</head>

<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="914" style="border-collapse:
 collapse;width:687pt">
    <colgroup>
        <col width="40" style="width: 30pt"><col width="65" style="width: 49pt">
        <col width="373" style="width: 280pt">
        <col width="208" style="width: 156pt">
        <col width="122" style="width: 92pt">
        <col width="106" style="width: 80pt">
    </colgroup>
    <tr height="20" style="height:15.0pt">
        <td height="20" style="height: 15.0pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px" colspan="6">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&#7892;NG H&#7906;P &#272;&#7872; TÀI NGHIÊN C&#7912;U KHOA
        H&#7884;C C&#7844;P C&#416; S&#7902;</td>
    </tr>
    <tr height="13" style="height: 9.75pt">
        <td height="13" style="height: 9.75pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        </td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">&nbsp;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">&nbsp;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">&nbsp;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">&nbsp;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="73" style="height: 54.75pt">
        <td height="73" width="40" style="height: 54.75pt; width: 30pt; font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; border: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        <a name="RANGE!B5">STT</a></td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        N&#259;m nghi&#7879;m thu</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tên &#273;&#7873; tài</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Ch&#7911; nhi&#7879;m</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        C&#7845;p qu&#7843;n lý &#273;&#7873; tài</td>
        <td style="font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Mã s&#7889;</td>
    </tr>
    <tr height="66" style="height: 49.5pt">
        <td height="66" width="40" style="height: 49.5pt; width: 30pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        1</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2003</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border: medium none; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u &#7913;ng d&#7909;ng ph&#7847;n m&#7873;m Workbech &#273;&#7875; xây d&#7921;ng m&#7897;t s&#7889; Modul thí
        nghi&#7879;m &#7843;o cho gi&#7843;ng d&#7841;y ph&#7847;n k&#7929; thu&#7853;t &#273;i&#7879;n t&#7917; c&#7911;a môn h&#7885;c KT&#272;-&#272;T l&#7899;p
        12.&nbsp;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="39" style="height: 29.25pt">
        <td height="39" width="40" style="height: 29.25pt; width: 30pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid black; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2</td>
        <td style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2003</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u &#7913;ng d&#7909;ng vi x&#7917; lý 8051</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="44" style="height: 33.0pt">
        <td height="44" width="40" style="height: 33.0pt; width: 30pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid black; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        3</td>
        <td style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2004</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u &#7913;ng d&#7909;ng vi x&#7917; lý 8051</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;inh V&#259;n Nghi&#7879;p, Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="51" style="height: 38.25pt">
        <td height="51" width="40" style="height: 38.25pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        4</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2005</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        S&#7917; d&#7909;ng Simulink trong Matlab &#273;&#7875; nghiên c&#7913;u ch&#7871; &#273;&#7897; xác l&#7853;p &#273;&#7897;ng c&#417; &#273;&#7891;ng
        b&#7897; kích t&#7915; n&#7889;i ti&#7871;p</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Xuân Minh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td width="106" style="width: 80pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="53" style="height: 39.75pt">
        <td height="53" width="40" style="height: 39.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        5</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2005</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7893;i m&#7899;i ph&#432;&#417;ng pháp gi&#7843;ng d&#7841;y môn h&#7885;c &#272;i&#7873;u khi&#7875;n Logic và PLC</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Xuân Minh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td width="106" style="width: 80pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="45" style="height: 33.75pt">
        <td height="45" width="40" style="height: 33.75pt; width: 30pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        6</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2005</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7893;i m&#7899;i n&#7897;i dung và ph&#432;&#417;ng pháp d&#7841;y h&#7885;c môn Tâm lý h&#7885;c S&#432; ph&#7841;m ngh&#7873;
        nghi&#7879;p.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Lê Thanh Liên</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="65" style="height: 48.75pt">
        <td height="65" width="40" style="height: 48.75pt; width: 30pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        7</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2006</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7893;i m&#7899;i ph&#432;&#417;ng pháp d&#7841;y h&#7885;c:”Tâm lý h&#7885;c &#272;&#7841;i c&#432;&#417;ng” trên c&#417; s&#7903; lí thuy&#7871;t
        d&#7841;y h&#7885;c tích c&#7921;c l&#7845;y ng&#432;&#7901;i h&#7885;c làm trung tâm.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="58" style="height: 43.5pt">
        <td height="58" width="40" style="height: 43.5pt; width: 30pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        8</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2006</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7893;i m&#7899;i ph&#432;&#417;ng pháp d&#7841;y h&#7885;c môn h&#7885;c: “ Giáo d&#7909;c h&#7885;c s&#432; ph&#7841;m ngh&#7873; nghi&#7879;p”
        trên c&#417; s&#7903; c&#7911;a lý thuy&#7871;t d&#7841;y h&#7885;c tích c&#7921;c l&#7845;y ng&#432;&#7901;i h&#7885;c làm trung tâm.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="45" style="height: 33.75pt">
        <td height="45" width="40" style="height: 33.75pt; width: 30pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        9</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2007</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#7912;ng d&#7909;ng máy tính &#273;&#7875; gi&#7843;i các ph&#432;&#417;ng trình &#273;&#7841;o hàm&nbsp; riêng cho m&#7897;t s&#7889; bài
        toán k&#7929; thu&#7853;t.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; color: #0D0D0D; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="44" style="height: 33.0pt">
        <td height="44" width="40" style="height: 33.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        10</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7893;i m&#7899;i n&#7897;i dung giáo trình - Ph&#432;&#417;ng pháp gi&#7843;ng d&#7841;y h&#7885;c ph&#7847;n T&#7893;ng h&#7907;p h&#7879;
        &#273;i&#7879;n c&#417; 2</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Xuân Minh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="46" style="height: 34.5pt">
        <td height="46" width="40" style="height: 34.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        11</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u các thu&#7853;t toán nh&#7853;n d&#7841;ng trong h&#7879; th&#7889;ng &#273;i&#7873;u khi&#7875;n d&#7921; báo</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="46" style="height: 34.5pt">
        <td height="46" width="40" style="height: 34.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        12</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u &#273;&#7893;i m&#7899;i ph&#432;&#417;ng pháp gi&#7843;ng d&#7841;y môn h&#7885;c K&#7871;t c&#7845;u &#273;&#7897;ng c&#417; &#273;&#7889;t
        trong</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Xuân Minh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="35" style="height: 26.25pt">
        <td height="35" width="40" style="height: 26.25pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        13</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; môn h&#7885;c &#272;&#7891; gá</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        D&#432;&#417;ng Tr&#7885;ng &#272;&#7841;i</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="60" style="height:45.0pt">
        <td height="60" width="40" style="height: 45.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        14</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u nâng cao &#273;&#7897; chính xác gia công chi ti&#7871;t hình dáng hình h&#7885;c
        ph&#7913;c t&#7841;p trên trung tâm gia công 3 tr&#7909;c CNC b&#7857;ng ph&#432;&#417;ng pháp bù sai s&#7889;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#432;&#417;ng Th&#7883; Thu H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="52" style="height: 39.0pt">
        <td height="52" width="40" style="height: 39.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        15</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u &#273;&#7863;c &#273;i&#7875;m ho&#7841;t &#273;&#7897;ng h&#7885;c t&#7853;p c&#7911;a h&#7885;c sinh trong các tr&#432;&#7901;ng
        trung h&#7885;c d&#7841;y ngh&#7873; t&#7841;i Thái Nguyên<br>
&nbsp;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Hoàng Th&#7883; Th&#7911;y K40SK&#272;<br>
        GVHD: Nguy&#7877;n Ng&#7885;c Lan</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SV2008-45</td>
    </tr>
    <tr height="46" style="height: 34.5pt">
        <td height="46" width="40" style="height: 34.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        16</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#7912;ng d&#7909;ng ph&#7847;n m&#7873;m Pspice trong mô ph&#7887;ng<br>
&nbsp;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n Hùng C&#432;&#7901;ng<br>
        GVHD: &#272;&#7895; Công Thành<br>
&nbsp;</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SV2008-29</td>
    </tr>
    <tr height="66" style="height: 49.5pt">
        <td height="66" width="40" style="height: 49.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        17</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#7912;ng d&#7909;ng công ngh&#7879; thông tin vào thi&#7871;t k&#7871; bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; cho môn h&#7885;c
        k&#7929; thu&#7853;t phay dùng cho các tr&#432;&#7901;ng trung h&#7885;c chuyên nghi&#7879;p</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Bùi &#272;&#7913;c Vi&#7879;t<br>
        GVHD: &#272;&#7895; Th&#7883; Tám</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="53" style="height: 39.75pt">
        <td height="53" width="40" style="height: 39.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        18</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#7912;ng d&#7909;ng matlal &#273;&#7875; kh&#7843;o sát quá trình quá &#273;&#7897; trong máy bi&#7871;n áp</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;SVTH: Nguy&#7877;n Th&#7883; H&#7841;nh<br>
        GVHD: L&#7841;i Kh&#7855;c Lãi</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="53" style="height: 39.75pt">
        <td height="53" width="40" style="height: 39.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        19</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Thi&#7871;t k&#7871; máy b&#259;m ri&#7873;ng (c&#7855;t lát)</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Tri&#7879;u Quý Huy<br>
        GVHD: Cao Thanh Long&nbsp;&nbsp;</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="70" style="height: 52.5pt">
        <td height="70" width="40" style="height: 52.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        20</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u &#7913;ng d&#7909;ng ph&#7847;n m&#7873;m SolidWorks &#273;&#7875; mô ph&#7887;ng m&#7897;t s&#7889; chi ti&#7871;t, c&#7909;m
        chi ti&#7871;t &#273;i&#7875;n hình dùng cho vi&#7879;c d&#7841;y h&#7885;c s&#7917;a ch&#7919;a máy công c&#7909;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n Th&#7883; Bích<br>
        GVHD: Lê Thanh Liêm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="66" style="height: 49.5pt">
        <td height="66" width="40" style="height: 49.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        21</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghien c&#7913;u &#7913;ng d&#7909;ng tin h&#7885;c vào vi&#7879;c thi&#7871;t k&#7871; bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; d&#432;&#7899;i
        d&#7841;ng front page cho môn công ngh&#7879; ch&#7871; t&#7841;o máy dùng cho tr&#432;&#7901;ng cao &#273;&#7859;ng</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: &#272;oàn V&#259;n C&#7843;nh<br>
        GVHD: Tr&#432;&#417;ng T H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="55" style="height: 41.25pt">
        <td height="55" width="40" style="height: 41.25pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        22</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2008</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; môn h&#7885;c &#272;&#7891; gá</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        D&#432;&#417;ng Tr&#7885;ng &#272;&#7841;i</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        TN02 – 02</td>
    </tr>
    <tr height="66" style="height: 49.5pt">
        <td height="66" width="40" style="height: 49.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        23</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2009</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng k&#7871; ho&#7841;ch gi&#7843;ng d&#7841;y và bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; cho môn h&#7885;c
        <font class="font7">Tâm lý h&#7885;c</font><font class="font5"> theo h&#432;&#7899;ng
        tích c&#7921;c hoá nh&#7853;n th&#7913;c c&#7911;a ng&#432;&#7901;i h&#7885;c</font></td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nguy&#7877;n Ng&#7885;c Lan</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="58" style="height: 43.5pt">
        <td height="58" width="40" style="height: 43.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        24</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2009</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-size: 11.0pt; color: black; font-weight: 400; text-decoration: none; text-underline-style: none; font-family: Times New Roman; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; font-style: normal; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u kh&#7843; n&#259;ng s&#7917; d&#7909;ng hình th&#7913;c tr&#7855;c nghi&#7879;m khách quan và hình
        th&#7913;c t&#7921; lu&#7853;n ng&#7855;n &#273;&#7875; &#273;ánh giá k&#7871;t qu&#7843; h&#7885;c t&#7853;p môn Giáo d&#7909;c h&#7885;c</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="66" style="height: 49.5pt">
        <td height="66" width="40" style="height: 49.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        25</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2009</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-size: 11.0pt; color: black; font-weight: 400; text-decoration: none; text-underline-style: none; font-family: Times New Roman; text-align: left; vertical-align: top; white-space: normal; font-style: normal; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng ngân hàng câu h&#7887;i thi tr&#7855;c nghi&#7879;m cho môn h&#7885;c
        <font class="font6">Giáo d&#7909;c h&#7885;c</font></td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        TN2009-02-48N</td>
    </tr>
    <tr height="53" style="height: 39.75pt">
        <td height="53" width="40" style="height: 39.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        26</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2009</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-size: 11.0pt; color: black; font-weight: 400; text-decoration: none; text-underline-style: none; font-family: Times New Roman; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; font-style: normal; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng ngân hàng câu h&#7887;i thi tr&#7855;c nghi&#7879;m cho môn h&#7885;c
        <font class="font6">Tâm lý h&#7885;c</font></td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        TN2009-02-49N</td>
    </tr>
    <tr height="54" style="height: 40.5pt">
        <td height="54" width="40" style="height: 40.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        27</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2009</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tính toán, thi&#7871;t k&#7871;, mô ph&#7887;ng và l&#7853;p trình gi&#7843;i bài toán l&#7921;c b&#7857;ng ph&#432;&#417;ng
        pháp ma tr&#7853;n cho c&#417; c&#7845;u cam ph&#7859;ng,2009</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="46" style="height: 34.5pt">
        <td height="46" width="40" style="height: 34.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        28</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2009</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tính toán, thi&#7871;t k&#7871;, mô ph&#7887;ng và l&#7853;p trình gi&#7843;i bài toán l&#7921;c b&#7857;ng ph&#432;&#417;ng
        pháp ma tr&#7853;n cho c&#417; c&#7845;u cam ph&#7859;ng;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Lý Vi&#7879;t Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td width="106" style="width: 80pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;T2009-07</td>
    </tr>
    <tr height="48" style="height: 36.0pt">
        <td height="48" width="40" style="height: 36.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        29</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2009</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u kh&#7843; n&#259;ng s&#7917; d&#7909;ng câu h&#7887;i tr&#7855;c nghi&#7879;m khách quan và câu h&#7887;i t&#7921;
        lu&#7853;n ng&#7855;n &#273;&#7875; &#273;ánh giá k&#7871;t qu&#7843; h&#7885;c t&#7853;p môn Tâm lý h&#7885;c</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="54" style="height: 40.5pt">
        <td height="54" width="40" style="height: 40.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        30</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2010</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tính toán, thi&#7871;t k&#7871; và mô ph&#7887;ng b&#7897; truy&#7873;n bánh r&#259;ng b&#7857;ng các ph&#7847;n m&#7873;m
        Pro. Engineer, Inventor, Mechanical CAD</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Lý Vi&#7879;t Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="86" style="height: 64.5pt">
        <td height="86" width="40" style="height: 64.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        31</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2010</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng ngân hàng d&#7919; li&#7879;u các chi ti&#7871;t tiêu chu&#7849;n c&#7911;a &#273;&#7891; gá ph&#7909;c v&#7909; cho
        vi&#7879;c gi&#7843;ng d&#7841;y, h&#7885;c t&#7853;p và nghiên c&#7913;u môn h&#7885;c Công ngh&#7879; ch&#7871; t&#7841;o máy, &#272;&#7891;
        gá, &#272;&#7891; án Công ngh&#7879; ch&#7871; t&#7841;o máy. <br>
&nbsp;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        D&#432;&#417;ng Tr&#7885;ng &#272;&#7841;i</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;T2010-32</td>
    </tr>
    <tr height="84" style="height: 63.0pt">
        <td height="84" width="40" style="height: 63.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        32</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2010</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u s&#7917; d&#7909;ng ph&#7847;n m&#7873;m thi&#7871;t k&#7871; và mô ph&#7887;ng m&#7841;ch &#273;i&#7879;n Multisim
        trong gi&#7843;ng d&#7841;y môn h&#7885;c K&#7929; thu&#7853;t &#272;i&#7879;n dùng cho các tr&#432;&#7901;ng trung c&#7845;p
        chuyên nghi&#7879;p và d&#7841;y ngh&#7873;<br>
&nbsp;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        T2010-97</td>
    </tr>
    <tr height="49" style="height: 36.75pt">
        <td height="49" width="40" style="height: 36.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        33</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2010</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u &#273;&#7873; xu&#7845;t m&#7897;t s&#7889; gi&#7843;i pháp nâng cao ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng gi&#7843;ng d&#7841;y các
        môn k&#7929; thu&#7853;t công nghi&#7879;p</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Ph&#7841;m T Minh Th&#432;<br>
        GVHD: Lê T Qu&#7923;nh Trang</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SV2010-41</td>
    </tr>
    <tr height="53" style="height: 39.75pt">
        <td height="53" width="40" style="height: 39.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        34</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2010</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#7912;ng d&#7909;ng ph&#7847;n m&#7873;m CAD/CAM thi&#7871;t k&#7871;, tính toán và gia công khuôn &#273;úc áp
        l&#7921;c.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n Th&#7883; Thu <br>
        GVHD: &#272;oàn Kim Tu&#7845;n</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SV2010-42</td>
    </tr>
    <tr height="44" style="height: 33.0pt">
        <td height="44" width="40" style="height: 33.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        35</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2010</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#7912;ng d&#7909;ng ph&#7847;n m&#7873;m CAD/CAM thi&#7871;t k&#7871;, tính toán và gia công khuôn &#273;úc áp
        l&#7921;c.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Lê V&#259;n D&#361;ng<br>
        GVHD: &#272;&#7895; Th&#7871; Vinh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SV2010-45:</td>
    </tr>
    <tr height="61" style="height: 45.75pt">
        <td height="61" width="40" style="height: 45.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        36</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2011</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        S&#7917; d&#7909;ng thu&#7853;t toán di truy&#7873;n (GENETIC ALGOTHMS) t&#7889;i &#432;u hóa kh&#7889;i l&#432;&#7907;ng h&#7879;
        thanh c&#7911;a dàn &#273;èn màu sân kh&#7845;u, l&#7853;p trình gi&#7843;i thu&#7853;t trên ngôn ng&#7919; l&#7853;p
        trình Matlab/Fortran</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Lý Vi&#7879;t Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr height="44" style="height: 33.0pt">
        <td height="44" width="40" style="height: 33.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        37</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2011</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;i&#7873;u khi&#7875;n b&#7873;n v&#7919;ng tay máy có kh&#7899;p n&#7889;i linh ho&#7841;t</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7895; Công Thành</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        T2011-35</td>
    </tr>
    <tr height="53" style="height: 39.75pt">
        <td height="53" width="40" style="height: 39.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        39</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2011</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u và phân tích h&#7879; th&#7889;ng Piston khí nén t&#7841;i TTTN tr&#432;&#7901;ng &#272;H
        KTCN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        GVHD: Nguy&#7877;n V&#259;n Tr&#7885;ng<br>
        GVHD: Tr&#7847;n Xuân Minh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &nbsp;&nbsp; SV2011 - 05</td>
    </tr>
    <tr height="46" style="height: 34.5pt">
        <td height="46" width="40" style="height: 34.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        40</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tính toán thi&#7871;t k&#7871; ch&#7871; t&#7841;o h&#7879; bánh r&#259;ng vi sai ph&#7909;c v&#7909; công tác h&#7885;c t&#7853;p
        và nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Lý Vi&#7879;t Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        CK-T2012-70</td>
    </tr>
    <tr height="64" style="height: 48.0pt">
        <td height="64" width="40" style="height: 48.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        41</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tính toán, thi&#7871;t k&#7871; máy nghi&#7873;n d&#7841;ng &#273;&#297;a làm c&#417; s&#7903; cho vi&#7879;c nghiên c&#7913;u
        gi&#7843;m chi phí n&#259;ng l&#432;&#7907;ng riêng và nâng cao ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng nghi&#7873;n nguyên li&#7879;u
        b&#7897;t gi&#7845;y</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n Th&#7883; Bích <br>
        GVHD: Tr&#432;&#417;ng T Thu H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-62</td>
    </tr>
    <tr height="71" style="height: 53.25pt">
        <td height="71" width="40" style="height: 53.25pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        42</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Thi&#7871;t k&#7871; quy trình công ngh&#7879; ch&#7871; t&#7841;o &#273;&#297;a nghi&#7873;n nguyên li&#7879;u làm b&#7897;t gi&#7845;y
        nh&#7857;m gi&#7843;m chi phí n&#259;ng l&#432;&#7907;ng riêng và nâng cao ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng nghi&#7873;n.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n V&#259;n Biên<br>
        GVHD: Tr&#432;&#417;ng Th&#7883; Thu H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-63</td>
    </tr>
    <tr height="40" style="height:30.0pt">
        <td height="40" width="40" style="height: 30.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        43</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; môn qu&#7843;n lý hành chính nhà n&#432;&#7899;c và qu&#7843;n lý
        giáo d&#7909;c &#273;ào t&#7841;o theo chu&#7849;n E-learning</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Tr&#7883;nh Thúy Hà</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-T2012-55</td>
    </tr>
    <tr height="40" style="height:30.0pt">
        <td height="40" width="40" style="height: 30.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        44</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Xây d&#7921;ng bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; môn h&#7885;c Công ngh&#7879; d&#7841;y h&#7885;c (2 tín ch&#7881;) theo
        chu&#7849;n E-learning</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nguy&#7877;n Th&#7883; Linh<br>
        Bùi &#272;&#7913;c Vi&#7879;t</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-T2012-54</td>
    </tr>
    <tr height="48" style="height: 36.0pt">
        <td height="48" width="40" style="height: 36.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        45</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u gi&#7843;i pháp nâng cao k&#7929; n&#259;ng &#7913;ng x&#7917; trong giao ti&#7871;p c&#7911;a sinh
        viên trong &#273;ào t&#7841;o theo tín ch&#7881;</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Ph&#7841;m Gien Ni <br>
        GVHD: Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-54</td>
    </tr>
    <tr height="68" style="height: 51.0pt">
        <td height="68" width="40" style="height: 51.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        46</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u s&#7921; tác &#273;&#7897;ng c&#7911;a t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn thanh niên và H&#7897;i sinh viên &#273;&#7871;n
        quá trình rèn luy&#7879;n &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a h&#7885;c sinh h&#7885;c ngh&#7873; t&#7841;i tr&#432;&#7901;ng Cao &#273;&#7859;ng C&#417;
        khí – Luy&#7879;n Kim</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Tr&#7847;n Minh Trang <br>
        GVHD: Tr&#7847;n Th&#7883; Vân Anh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-60</td>
    </tr>
    <tr height="54" style="height: 40.5pt">
        <td height="54" width="40" style="height: 40.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        47</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u thi&#7871;t k&#7871; bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917; môn h&#7885;c c&#417; lý thuy&#7871;t theo chu&#7849;n
        E-learning</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Lê Thành Tuyên <br>
        GVHD: Ph&#7841;m Thanh C&#432;&#7901;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-59</td>
    </tr>
    <tr height="85" style="height: 63.75pt">
        <td height="85" width="40" style="height: 63.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        48</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#7912;ng d&#7909;ng ph&#7847;n m&#7873;m SOLIDWORDS 2011 SPO.0 &#273;&#7875; xây d&#7921;ng bài gi&#7843;ng &#273;i&#7879;n t&#7917;
        môn h&#7885;c k&#7929; thu&#7853;t phay dùng cho h&#7879; cao &#273;&#7859;ng chuyên nghi&#7879;p – Tr&#432;&#7901;ng cao
        &#273;&#7859;ng Công nghi&#7879;p Vi&#7879;t &#272;&#7913;c</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n V&#259;n Tr&#432;&#7903;ng <br>
        GVHD: Bùi &#272;&#7913;c Vi&#7879;t</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-61</td>
    </tr>
    <tr height="65" style="height: 48.75pt">
        <td height="65" width="40" style="height: 48.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        49</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        : Nghiên c&#7913;u k&#7929; n&#259;ng s&#7917; d&#7909;ng ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n giao ti&#7871;p phi ngôn ng&#7919; trong
        giao ti&#7871;p c&#7911;a sinh viên khoa S&#432; ph&#7841;m K&#7929; thu&#7853;t - Tr&#432;&#7901;ng &#272;&#7841;i h&#7885;c K&#7929; thu&#7853;t
        Công Nghi&#7879;p</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n Th&#7883; Th&#7911;y<br>
        GVHD: Nguy&#7877;n T Ng&#7885;c Linh</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-58</td>
    </tr>
    <tr height="60" style="height:45.0pt">
        <td height="60" width="40" style="height: 45.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        50</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u h&#7879; th&#7889;ng &#7893;n &#273;&#7883;nh nhi&#7879;t &#273;&#7897; trong lò &#7845;p tr&#7913;ng.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n Th&#7883; M&#7929; H&#7857;ng <br>
        GVHD: Nguy&#7877;n Tu&#7845;n Anh<br>
&nbsp;</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-66</td>
    </tr>
    <tr height="46" style="height: 34.5pt">
        <td height="46" width="40" style="height: 34.5pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        51</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u nâng cao k&#7929; n&#259;ng h&#7885;c nhóm cho sinh viên trong &#273;ào t&#7841;o theo
        h&#7885;c ch&#7871; tín ch&#7881;.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Nguy&#7877;n Th&#7883; Ph&#432;&#417;ng Trang<br>
        GVHD: Tr&#7883;nh Thúy Hà&nbsp;</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-57</td>
    </tr>
    <tr height="56" style="height: 42.0pt">
        <td height="56" width="40" style="height: 42.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        52</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u k&#7929; n&#259;ng qu&#7843;n lý th&#7901;i gian t&#7921; h&#7885;c cho sinh viên trong &#273;à</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Tr&#7847;n Th&#7883; H&#7843;i <br>
        GVHD: Tr&#7883;nh Thúy Hà</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-55</td>
    </tr>
    <tr height="68" style="height: 51.0pt">
        <td height="68" width="40" style="height: 51.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        53</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u gi&#7843;i pháp nâng cao ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng chu&#7849;n b&#7883; sêminar c&#7911;a sinh viên
        trong gi&#7901; t&#7921; l&#7921;c.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Bùi Th&#7883; H&#432;&#417;ng Th&#417;m <br>
        GVHD: Lê Th&#7883; Qu&#7923;nh Trang</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-56</td>
    </tr>
    <tr height="60" style="height: 45.0pt">
        <td height="60" width="40" style="height: 45.0pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        54</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u m&#7897;t s&#7889; thu&#7853;t toán nh&#7853;n d&#7841;ng trong &#273;i&#7873;u khi&#7875;n d&#7921; báo.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Ph&#7841;m Thanh Th&#7843;o <br>
        GVHD: Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-65</td>
    </tr>
    <tr height="65" style="height: 48.75pt">
        <td height="65" width="40" style="height: 48.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        55</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2012</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u m&#7897;t s&#7889; mô hình trong &#273;i&#7873;u khi&#7875;n d&#7921; báo</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: Công Th&#7883; Ph&#432;&#417;ng Th&#7843;o <br>
        GVHD: Nguy&#7877;n Th&#7883; Mai H&#432;&#417;ng</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2012-64</td>
    </tr>
    <tr height="45" style="height: 33.75pt">
        <td height="45" width="40" style="height: 33.75pt; width: 30pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: .5pt solid windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        56</td>
        <td width="65" style="width: 49pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        2013</td>
        <td width="373" style="width: 280pt; font-size: 11.0pt; color: black; font-weight: 400; text-decoration: none; text-underline-style: none; font-family: Times New Roman; text-align: justify; vertical-align: top; white-space: normal; font-style: normal; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        Nghiên c&#7913;u nâng cao ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7921; l&#7921;c c&#7911;a sinh viên trong gi&#7901;
        h&#7885;c th&#7921;c hành và gi&#7901; thí nghi&#7879;m.</td>
        <td width="208" style="width: 156pt; font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SVTH: &#272;&#7863;ng Th&#7883; Hu&#7871;<br>
        GVHD: Lê Th&#7883; Qu&#7923;nh Trang</td>
        <td width="122" style="width: 92pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: left; vertical-align: middle; white-space: normal; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        &#272;&#7873; tài c&#7845;p c&#417; s&#7903;</td>
        <td style="font-family: 'Times New Roman', serif; vertical-align: middle; color: black; font-size: 11.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px">
        SP-SV2013-10</td>
    </tr>
</table>

</body>

</html>

Tin mới hơn

Tin cũ hơn