Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử


KẾ HOẠCH PHÂN KỲ

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ 1

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

BAS123

  Triết học Mác - Lênin

3

 

 

2

BAS0108

Đại số tuyến tính

2

 

 

3

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

 

4

ENG112

Tiếng Anh 1

3

 

 

5

BAS0106

Vật lý đại cương

3

41 LT+4 TN

 

6

MEC0106

Hình họa và Vẽ kỹ thuật

3

 

 

7

Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT (Chọn 1 trong 3 học phần)

2

 

 

7.1

FIM101

Môi trường và Con người

2

 

 

7.2

PED101

Logic

2

 

 

7.3

 PED0105

Giao tiếp kỹ thuật

2

 

 

8

BAS102

Giáo dục thể chất 1

(1)

 

 

 

 

Tổng kì 1

18

 

 

HỌC KỲ 2

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

BAS0107

   Giải tích

4

 

 

2

BAS215

   Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

 

3

ENG113

Tiếng Anh 2

  3

 

 

4

TEE0211

Tin học trong kỹ thuật

3

 

 

5

BAS103

Giáo dục thể chất 2

   (1)

 

 

6

 

Giáo dục quốc phòng – an ninh

(5)

 

 

 

 

Tổng kỳ 2

12

 

 

HỌC KỲ 3

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

ENG217

 Tiếng Anh 3

3

 

 

2

PED204

Cơ sở lý thuyết mạch điện

   4

 

 

3

BAS305

Chủ nghĩa xã hội khoa học

   2

 

 

4

ELE309

Vật liệu điện

   2

 

 

5

PED0211

   Kỹ thuật Điện tử

4

 

 

6

PED0214

Thực hành Kỹ thuật điện tử

2

60

 

7

BAS206

Giáo dục thể chất 3

(1)

 

 

 

 

Tổng kỳ 3

17

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 4

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

ELE304

Máy điện

   4

TN

 

2

BAS217

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

   2

 

 

3

PED307

Điện tử công suất 1

   3

 

 

4

PED0321

Thực hành điện tử Công suất 1

   3

90

 

5

WSH0323

Thực tập cơ sở

   3

90

 

6

Khối kiến thức tự chọn KHTN (Chọn 1 trong 2 học phần)  

2

 

 

6.1

BAS218

Toán ứng dụng trong kỹ thuật

   2

 

 

6.2

BAS0105

Hóa học Đại cương

   2

27LT + 3TN

 

7

Khối kiến thức tự chọn Kinh tế (Chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

7.1

FIM501

Quản trị doanh nghiệp

2

 

 

7.2

FIM402

Quản lý chất lượng

2

 

 

 

 

Tổng kỳ 4

19

 

 

HỌC KỲ 5

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

TEE0327

Kỹ thuật đo lường điện                 

 3

TN

 

2

PED304

Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động

   3

 

 

3

PED308

Cung cấp điện

   4

 

 

4

PED309

Đồ án Cung cấp điện

   1

 

 

5

TEE408

Vi xử lý – vi điều khiển

   3

TH

 

6

ELE310

Khí cụ điện

   2

TN

 

7

BAS110

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2

 

 

 

 

Tổng kỳ 5

18

 

 

HỌC KỲ 6

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

PED0326

Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật

    2

 

 

2

ELE401

Cơ sở truyền động điện

 3

TN

 

3

WSH0321

Thực hành Cung cấp điện

    3

90

 

4

PED310

Điều chỉnh tự động truyền động điện

 3

 

 

5

PED306

Đồ án Điều chỉnh tđng truyền động đin

1

 

 

6

PED0330

Cơ sở điều khiển quá trình

3

 

 

7

Tự  chọn kỹ thuật 1 (chọn 1 trong 3 học phần)

2

 

 

7.1

TEE325

Thiết kế mạch điện tử tuyến tính

(2)

 

 

7.2

PED305

Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất

(2)

 

 

7.3

ELE317

Tính toán sửa chữa máy điện

(2)

 

 

8

Tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 4 học phần)

2

 

 

8.1

PED0331

Điều khiển năng lượng tái tạo

2

 

 

8.2

ELE0449

Kỹ thuật chiếu sáng

2

 

 

8.3

ELE428

Lôgic mờ và ứng dụng

2

 

 

8.4

ELE0520

Trang bị điện thiết bị y tế

2

 

 

 

 

Tổng kỳ 6

19

 

 

HỌC KỲ 7

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

PED422

   Điều khiển số

2

 

 

2

PED0447

Thực hành Điều khiển số

2

60

 

3

PED427

Điều khiển logic khả trình

3

 

 

4

ELE0479

Thực hành PLC

1

30

 

5

PED424

Đồ án Điều khiển logic khả trình

   1

 

 

6

PED0313

   Chuyên đề thực tế

3

 

 

7

PED0446

Trang bị điện

3

 

 

 

 

Tổng kỳ 7

15

 

 

HỌC KỲ 8

STT

Mã số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết TN,TH

Ghi chú

1

PED0448

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện

3

 

 

2

PED0508

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện

6

 

 

 

 

Tổng kỳ 8

9

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn