Các nhóm nghiên cứu

Danh sách nhóm nghiên cứu

STT

Lĩnh vực nghiên cứu

Trưởng nhóm

Sản phẩm nghiên cứu

Đơn vị

1

Điều khiển tự động hóa

TS Trần Xuân Minh

Kỹ thuật biến đổi/ Trần Xuân Minh- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, 1998
Tổng hợp hệ điện cơ/ Trần Xuân Minh- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011
Nghiên cứu hệ thống truyền động của máy xúc E2503 - thay thế hệ truyền động mới T-Đ/ Đề tài cấp bộ mã số: B93-04-09
Nghiên cứu hệ thống truyền động nghịch lưu dòng chuyển mạch tự nhiên - động cơ đồng bộ/ Đề tài cấp bộ mã số B98-01-22
Xây dựng các bộ điều khiển số sử dụng máy tính để điều khiển đồng thời nhiều hệ truyền động dùng trong công nghiệp/ Đề tài cấp bộ mã số: B2002-01-15
Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống truyền động đồng bộ kích từ nối tiếp sử dụng động cơ không đồng bộ roto dây quấn/ Đề tài cấp bộ mã số: B2005-01-52

Khoa SPKT

2

Công nghệ cơ khí

ThS Lý Việt Anh

Giáo trình Nguyên Lý Máy/Phan Quang Thế; Vũ Quý Đạc; Lý Việt AnhĐại học Kỹ thuật công nghiệp 2009
Giáo trình Cơ học ứng dụng/Phan Quang Thế; Vũ Quý Đạc; Lý Việt Anh; Trần Văn Lầm- Nhà xuất bản Đại học Kỹ thuật công nghiệp, 2010
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ tổ hợp kim loại “Composite Coating” nhằm nâng cao chất lượng chi tiết máy làm việc trong điều kiện mòn và ăn mòn cao/ Đề tài cấp bộ
Tính toán, thiết kế, mô phỏng và lập trình giải bài toán lực bằng phương pháp ma trận cho cơ cấu cam phẳng/ Đề tài cấp cơ sở T2009-07
Tính toán, thiết kế và mô phỏng bộ truyền bánh răng bằng các phần mềm Pro. Engineer, Inventor, Mechanical CAD/ Đề tài cấp cơ sở

Khoa SPKT

3

Tâm lý giáo dục học

ThS Trần Thị Vân Anh

Nghiên cứu khả năng sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan và hình thức tự luận ngắn để đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học/ Đề tài cấp cơ sở, 2009
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Giáo dục học/ Đề tài cấp cơ sở, 2009
Nghiên cứu sử dụng phần mềm thiết kế và mô phỏng mạch điện Multisim trong giảng dạy môn học Kỹ thuật Điện dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề/ Đề tài cấp cơ sở mã số T2010-97, 2010
Đề xuất giải pháp xây dựng chương trình đào tạo tại khoa Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp/ Bài báo tạp chí ĐHTN, 2010

Khoa SPKT

4

Phương pháp dạy học kỹ thuật

TS Lê Thị Quỳnh Trang

Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy các môn kỹ thuật công nghiệp theo hướng tiếp cận hệ thống/ Đề tài cấp bộ mã số: B2009-TN02-08
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị sêminar của sinh viên trong giờ tự lực/ Đề tài hướng dẫn sinh viên mã số: SP-SV2012-56
Nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động tự lực của sinh viên trong giờ học thực hành và giờ thí nghiệm/ Đề tài hướng dẫn sinh viên mã số: SP-SV2013-10
Một số yêu cầu khi thiết kế bài giảng theo công nghệ dạy học hiện đại Tạp chí khoa học và công nghệ/ Bài báo đại học Thái Nguyên, 2007
Một số kỹ năng thiết kế bài học theo lý thuyết linh hoạt Tạp chí khoa học và công nghệp/ Bài báo đại học Thái Nguyên, 2009
Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trong quá trình thảo luận theo hướng tiếp cận hệ thống/ Bài báo đại học Thái Nguyên, 2009
Một số kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng tiếp cận hệ thống/ Bài báo tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 2012
Dạy học theo Phương pháp nghiên cứu khoa học - Hình thành và phát triển năng lực sư phạm kỹ thuật trong đào tạo giáo viên dạy nghề/ Bài báo tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2013
Nguyên tắc tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Công nghệ/ Hội nghị chuyên đề quốc tế - Đại học Sư phạm Hà Nội- Tháng 3 năm 2014

Khoa SPKT


Tin mới hơn

Tin cũ hơn