Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tửBỘ MÔN: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ


TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ và Tin học

1.

TS. GVC. Đặng Danh Hoằng

Trưởng bộ môn

 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2000

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2005 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2012 

Học Tiếng Anh tại Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014 

 Bằng 2 tiếng anh, IC3

2

TS. GVC. Nguyễn Thị Mai Hương

P. Trưởng bộ môn

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2001

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2008

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2016

 

TOEFL

ITP

453, Bằng 2 Tiếng Anh, IC3

 

3

TS. GVC. Dương Quốc Tuấn

Giảng viên, P. Trưởng khoa

2001, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2012

TOEFL-ITP 527, IC3, VB 2 Tiếng ANh

4

PGS. TS. GVCC. Trần Xuân Minh

Giảng viên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 1981

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 1997

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2008

 

TOEFL

ITP

523, IC3

 

5

PGS. TS. GVCC Nguyễn Duy Cương

Giảng viên

Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên

Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên

ĐH Twent - Hà Lan

ĐH Buffalo, Newyork - 2 tháng

Thành thạo tiếng Anh

6

PGS. TS. GVC Nguyễn Hồng Quang

Giảng viên

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2019, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 457, IC3

7

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

Giảng viên, Bí thư  Đoàn trường

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2010

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013 

 

 

TOEFL

ITP

517, IC3

8

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Giảng viên

Trường Đại học Năng Lượng Matcova, 2009

Trường Đại học Năng Lượng Matcova, 2011

 

 

TOEFL

ITP

507, IC3

 

9

Ths. Lê Thị Thúy Ngân

Giảng viên, Trợ lý đào tạo, khoa học

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2015

Đang học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 

 

TOEFL

ITP

523, IC3, VB 2 Tiếng Anh

 

9

ThS. Đỗ Công Thành

Giảng viên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2004

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2008

Đang học NCS tại Úc 

Tiếng Anh chuyên sâu tại ĐH bang Bantagas, the philippines 6 tháng

TOEFL

ITP

550, Ielts 6.5, IC3

10

ThS. Nguyễn Trung Thành

GV Kiêm nhiệm, P Quản trị phục vụ

2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt NamTOEFL-ITP 477, IC3


Tin mới hơn

Tin cũ hơn