Bộ môn Sư Phạm Kỹ Thuật

BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ và Tin học

1

TS. GVC. Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng Bộ môn

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2001

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2006

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2013


TOEFL

ITP

510, 

IC3, VB 2 Tiếng Anh

2

ThS. GVC. Phạm Thanh Cường

Giảng viên, trợ lý Công tác sinh viên khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013TOEFL

ITP

453, Văn bằng 2 Cử nhân Tiếng Anh, IC3

3

ThS. GVC. Trần Thị Vân Anh

Giảng viên, Tổ trưởng tổ Công đoàn Khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2001

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2008

 

ĐH Oklahoma, Mỹ, năm 2015

TOEFL-ITP 513, VB2 Tiếng Anh, IC3

4

ThS. Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2009

Đang làm NCS tại CH LB Đức


TOEFL ITP 537, IC3

5

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Giảng viên kiêm nhiệm

Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên, VN, 2004

Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên, VN, 2009

   

TOEFL-ITP 473, IC3

Tin mới hơn

Tin cũ hơn