Xếp thứ tự tiếng anh của giảng viên

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 6/6/2014)

STT

Chức danh, học vi,

họ và tên

Chức vụ

Đại học: năm, trường, nước

Thạc sỹ: năm, trường, nước

Tiến sỹ: năm, trường, nước

Ngoại ngữ:

Thành thạo hoặc Toefl - ITP

Thực tập

nước ngoài

1

ThS. Bùi Đức Việt

Trợ lý KH Khoa, Bí thư liên chi

2007, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

2011, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP-510

 

2

ThS. Lý Việt Anh

Trưởng bộ môn

2007, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

2011, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP-493

 

3

ThS. Dương Trọng Đại

Phó trưởng Khoa

2001, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

2006, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP-480

 

4

ThS. Bùi Hữu Nam

Giảng viên

2010, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

2013, Trường ĐHKTCN, Việt Nam

NCS, 2014, Trường ĐHBK Hà Nội,

Việt Nam

TOEFL-ITP-460

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn