Xếp thứ tự tiếng anh của giảng viên


BỘ MÔN TÂM LÝ – GIÁO DỤC

STT

Chức danh, học vi,

họ và tên

Chức vụ

Đại học: năm, trường, nước

Thạc sỹ: năm, trường, nước

Tiến sỹ: năm, trường, nước

Ngoại ngữ:

Thành thạo hoặc Toefl - ITP

Thực tập

nước ngoài

 

1

 

ThS. Trần Thị Vân Anh

 

Trưởng BM

2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN,  Việt Nam

2008,  ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN,  Việt Nam

 

 

Toefl – ITP 513

 

 

2

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh

 

Trợ lý Khoa học

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN,  Việt Nam

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN,  Việt Nam

 

 

Toefl – ITP 513

 

 

3

 

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

 

Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại phòng Quản lý Khoa học

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn