Các hội thảo khoa học

STT

Tên hội thảo

Title

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Hội thảo Phương pháp dạy học hiệu quả trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Năm 2011

Khoa SPKT

2

Hội thảo phương pháp học tập hiệu quả trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Năm 2012

Khoa SPKT

3

Hội thảo tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Năm 2013

Khoa SPKT


Tin mới hơn

Tin cũ hơn