Xếp thứ tự tiếng anh của giảng viên


BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC


STT

Chức danh, học vị,

họ và tên

Chức vụ

Đại học: năm, trường, nước

Thạc sỹ: năm, trường, nước

Tiến sỹ: năm, trường, nước

Ngoại ngữ:

Thành thạo hoặc Toefl - ITP

Thực tập

nước ngoài

1

ThS. Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

2007, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

 

Toefl – ITP 537

 

2

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng Bộ môn

2001, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

2006, Đại học Bách khoa Hà Nội,  Việt Nam.

2013, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Việt Nam.

Toefl – ITP 510

 

3

ThS. Trương Thị Thu Hương

P. Trưởng khoa

2002, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

Đang làm NCS tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

Toefl – ITP 510

 

4

ThS. Phạm Thanh Cường

Trợ lý sinh viên

2007, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

2013, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

 

Toefl – ITP 453

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn