Lịch sử hình thành và phát triển khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử

 

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

KIẾN TẠO TRI THỨC, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

         Khoa Sư phạm Kỹ thuật - trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2470/BGD - ĐT, ngày 02/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tập thể Khoa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã đào tạo hơn 2000 cử nhân, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Để phù hợp với xu hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn lao động có trình độ công nghệ cao trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, kể từ năm học 2013 - 2014, Khoa được Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức đào tạo Kỹ sư Công nghệ và ngày 17/4/2020, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã ra quyết định số 456/QĐ-ĐHKTCN đổi tên “Khoa Sư phạm Kỹ thuật” thành tên “Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử” với định hướng chủ đạo đào tạo chuyên sâu các ngành Công nghệ cơ, điện và điện tử.

v Đào tạo hệ đại học:

ØNgành Công nghệ Chế tạo máy                - Mã ngành: 7510202

ØNgành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử - Mã ngành: 7510301

ØNgành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp      - Mã ngành: 7140214

v Đào tạo hệ đại học Văn bằng 2 và Liên thông chính quy

ØNgành Công nghệ Chế tạo máy               (1,5 năm)

ØNgành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (1,5 năm)

Công tác quản lý và tổ chức đào tạo được thực hiện bởi 19 cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa (gồm 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 13 Thạc sỹ) và hơn 200 giảng viên là Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ thuộc các khoa chuyên môn và trung tâm trong Trường.

Trong suốt hơn 20 năm qua, tập thể cán bộ viên chức và giảng viên của khoa luôn nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sáng tạo tri thức, đã góp một phần không nhỏ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường nói chung và khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử nói riêng.

Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử xin bày tỏ lời cảm ơn trân trọng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Trường; sự đồng hành của các Cựu sinh viên, các Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp ngoài trường; sự đồng sức, đồng lòng và quyết tâm của các thế hệ Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên để xây dựng Khoa ngày càng phát triển, lớn mạnh, và đạt nhiều thành tựu trong thời kỳ mới.

 

Thông tin liên hệ: Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử

Tên tiếng Anh: Faculty of Mechanical, Electrical and Electronic Technology

              (Viết tắt: MEET)

Số điện thoại: 02083847256

Địa chỉ website: meet.tnut.edu.vn

                                                                    TM/ BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                (Đã ký)

 

TS. Trương Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn