Thông tin xét tuyến ngành Công nghệ Điện - Điện tử

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Mã trưỜng: DTK

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển

dựa vào kết quả Thi THPT Quốc gia

NGÀNH ĐÀO TẠO: công nghỆ điỆn , đIỆn tỬ

MÃ NGÀNH: 7510301 - CHỈ TIỂU: 100

 THÔNG TIN ĐÀO TẠO

- Thời gian đào tạo: 4 năm.

- Học phí: 1.045.000 đ/tháng.

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07.

- Xem chi tiết tại website:

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu-dt27.html

 CƠ HỘI VIỆC LÀM

     Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể làm cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp, nhà máy, công ty, các viện nghiên cứu  trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon, v.v..., cụ thể như sau:

- https://www.vietnamworks.com/nhan-vien-ky-thuat-10-nguoi-9-1-1117224-jv/?
- https://tuyendunglgdisplay.vn/vn/ki-su-kiem-soat-chat-luong-59
- https://tuyendunglgdisplay.vn/vn
 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn