Thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sinh viên năm học 2020 - 2021

7, Tháng 6, 2022

Phần mềm điều khiển robot trên Androi

30, Tháng 5, 2022

Kiểm tra đối chiếu danh sách sinh viên thuộc diện chính sách học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy tập trung dài hạn

10, Tháng 3, 2022

Đánh giá kết quả rèn luyện và sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học hệ chính quy tập trung

10, Tháng 3, 2022

Đội MEET 1 đạt giải Ba cuộc thi "Công nghệ trí tuệ Student Chie - Tech"

31, Tháng 12, 2021

Khoa Công nghệ Cơ Điện và điện tử đạt giải Ba trong cuộc thi "Thiết kế bài giảng STEM"

31, Tháng 12, 2021

Quy định về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy tại trường ĐHKTCN

23, Tháng 12, 2021

Thông báo về việc Tăng cường đảm bảo an toàn cho sinh viên nội trú

1, Tháng 12, 2021

Thông báo đăng ký tiêm vác xin Pfizer mũi 2

22, Tháng 11, 2021

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên K57 năm học 2021-2022

22, Tháng 11, 2021

TB Về viếc sử dụng mạng internet trong học tập trực tuyến

4, Tháng 11, 2021

Thông báo cập nhật dữ liệu tiêm Vacxin phòng chống Covid 19

4, Tháng 11, 2021

Thông báo vv tiếp nhận sinh viên K55 trở lại trường đào tạo tập trung

27, Tháng 10, 2021

Thông báo vv cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương học kỳ I năm học 2021-2022

20, Tháng 10, 2021

TB V/v tiếp nhận người học và triển khai đào tạo tập trung tại trường

19, Tháng 10, 2021
Page 1/12 <12345678910>