Cập nhật thông tin sinh viên ngoại trú

      Mỗi sinh viên ngoại trú phải tự cập nhật thông tin chỗ ở ngoại trú của mình theo từng học kỳ tại đường link dưới đây.

      Hạn cập nhật thông tin: đến hết ngày 25/10/2022

      Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện.

      Cập nhật thông tin ngoại trú như mẫu dưới đây.

      Nếu có vấn đề gì không cập nhật được thông tin thì sinh viên liên hệ với GVCN! 

      Link

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn