Công tác sinh viên - công tác trọng tâm của khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử


CÔNG TÁC SINH VIÊN - CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
CỦA KHOA CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

 

Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử là một khoa chuyên môn thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, được giao trọng trách quản lý đào tạo chuyên sâu các ngành Công nghệ cơ, điện và điện tử. Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm vô cùng to lớn đối với mọi cán bộ, giảng viên của khoa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Khoa luôn nhận thức rõ: Công tác sinh viên là công tác trọng tâm của quá trình giáo dục, đào tạo. Chính vì vậy, trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công tác sinh viên luôn được khoa Công nghệ Cơ, Điện và Điện tử đặc biệt quan tâm, đổi mớiđã có những đóng góp nhất định trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường nói chung và của khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử nói riêng.

Với phương châm "Người học là trung tâm của quá trình đào tạo", những năm qua, khoa Công nghệ Cơ, Điện và Điện tử đã liên tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện. Với quan điểm, sản phẩm đào tạo ra phải là những công dân tốt, có ích cho xã hội, những thế hệ sinh viên khoẻ mạnh cả về thể chất và tinh thần, có trình độ chuyên môn sâu và phẩm chất đạo đức tốt. Khoa đã đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cho sinh viên ý thức tự tôn và thực hiện pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường. Hàng năm, cứ vào đầu năm học mới, khoa thường tổ chức các buổi gặp mặt sinh viên toàn khoa để quán triệt tới sinh viên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của khoa và nhà trường, đặc biệt là các Nghị định của chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội,... Đồng thời, thông qua các buổi gặp mặt đầu năm, các buổi sinh hoạt lớp, giảng viên chủ nhiệm lớp thường xuyên phổ biến nội quy, quy định, công khai tiêu chí đánh giá sinh viên, chấm điểm rèn luyện sinh viên, tiêu chí xét học bổng cho sinh viên, công khai mọi quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên, các chế độ, chính sách xã hội đối với sinh viên, tổ chức cho sinh viên học tập, thảo luận và viết thu hoạch về những nội dung đó để các em thấy được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ và bổn phận của mình, làm căn cứ thực hiện đúng và đủ.

Với phương pháp quản lý theo cơ chế tập trung, khoa đã xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng, bộ môn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, đội ngũ cán bộ lớp và gia đình sinh viên trong việc quản lý, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện quy định trong học tập và rèn luyện của sinh viên, gần gũi nắm bắt kịp thời diễn biến bất thường về tình cảm, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên cá biệt, để cùng bàn bạc, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời. Hàng năm, khoa thường xuyên tổ chức Họp mặt phụ huynh sinh viên toàn khoa, gửi thư thông báo kết quả học tập cho phụ huynh sinh viên theo từng kỳ học, trực tiếp liên hệ điện thoại với phụ huynh sinh viên để thông báo kết quả học tập rèn luyện của sinh viên. Tổ chức thăm hỏi những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó. Qua những hoạt động đó, khoa đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao, phụ huynh sinh viên tin yêu, cảm phục.

Bên cạnh đó, khoa thường xuyên quan tâm và bám sát kết quả học tập của sinh viên. Hỗ trợ sinh sinh viên nghiên cứu khoa học, sáng tạo robocon. Mỗi học kỳ, khoa thường tổ chức nhiều lớp bổ sung kiến thức miễn phí cho sinh viên. Hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn trong việc đăng ký học tập, mở các lớp học phần.

Khoa đã ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ để giúp sinh viên giảm bớt thời gian trong việc cập nhật thông tin nội trú, ngoại trú, thông tin chuẩn đầu ra tiếng anh, thông tin lý lịch trích ngang ... trực tuyến qua website của khoa. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý dữ liệu sinh viên, điểm danh các hoạt động của sinh viên qua mã QR bằng phần mềm SV online.

Hàng năm, Khoa đã phân công cán bộ chuyên trách định kỳ hằng tuần và đột xuất tổ chức kiểm tra ngoại trú, nội trú của sinh viên để nắm bắt tình hình sinh hoạt, việc chấp hành nội quy, quy định tại nơi cư trú, cập nhật họ tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ nhà trọ để phối hợp quản lý. Từ đó, có biện pháp can thiệp và kịp thời xử lý, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đại đa số sinh viên của khoa có ý thức kỷ luật tốt, tự giác, nghiêm túc trong việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường cũng như của địa phương. Không có sinh viên nào vi phạm pháp luật.

Nhằm tăng cường quản lý và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên học tập và rèn luyện, Khoa đã cử nhiều cán bộ giảng viên làm công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập. Các cán bộ giảng viên được phân công thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của sinh viên, đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh của sinh viên để nhanh chóng khắc phục những vấn đề phát sinh.

Phát huy tính tự quản, tự rèn trong sinh viên, Khoa đã thành lập và thường xuyên kiện toàn đội thanh niên xung kích, đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn ở các lớp. Đây là những hạt nhân nòng cốt, mạng lưới cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy định trong và ngoài giờ học, nhanh chóng thông báo tin tức, các diễn biến trong sinh viên tới khoa và nhà trường; đồng thời đây cũng là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh, trật tự trong ký túc xá sinh viên của khoa.

Xuất phát từ quan điểm, tôn trọng quyền làm chủ của sinh viên, tôn trọng lắng nghe ý kiến của sinh viên. Khoa đã thường xuyên tổ chức lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến, ghi nhận phản ánh của sinh viên về mọi lĩnh vực giảng dạy, học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, Ban chủ nhiệm khoa công khai số điện thoại để tất cả cán bộ, viên chức, sinh viên kịp thời phản ánh mọi diễn biến với khoa và Nhà trường. Hàng tuần, khoa thường tổ chức giao ban trực tiếp với cán bộ giảng viên chủ nhiệm, và thông qua các buổi sinh hoạt lớp để giải đáp những thắc mắc, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của sinh viên qua đó giúp các em thấy được vai trò làm chủ của mình và yên tâm học tập.

Với đặc thù là một khoa chuyên môn trong trường Đại học Kỹ thuật, khoa Công nghệ Cơ, Điện và Điện tử đặc biệt chú trọng việc giáo dục đạo đức, phong cách, lối sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên. Không chỉ vào những dịp lễ lớn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cũng thường xuyên phối hợp với khoa và các đơn vị trong trường tổ chức hoạt động ngoại khoá như giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt chính trị, toạ đàm về phương pháp học tập, về hoàn thiện kỹ năng trong giao tiếp ứng xử... tạo môi trường sinh hoạt văn hoá lành mạnh, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần hạn chế, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực và tệ nạn xã hội trong sinh viên.

Từ những nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý sinh viên, những năm học vừa qua, kết quả rèn luyện của sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực: hằng năm tỷ lệ sinh viên đạt kết quả xếp loại rèn luyện Khá và Tốt chiếm trên 95 %, trật tự, kỷ cương nền nếp sinh viên của khoa được thiết lập và giữ vững, đặc biệt không có sinh viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Nhiều sinh viên đạt học bổng cao. Nhiều sinh viên có nỗ lực phấn đấu tốt trong học tập, rèn luyện đã được khoa và nhà trường quan tâm bồi dưỡng, kết nạp và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hàng năm, lớp lớp sinh viên của Khoa - sản phẩm của quá trình đào tạo đã được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao, bởi bên cạnh việc vững vàng về kiến thức, kỹ năng tay nghề chuyên môn, các em còn thực sự trưởng thành, có phẩm chất đạo đức tốt của người Kỹ sư công nghệ. Điều đó đã khẳng định và làm nên thương hiệu của khoa Công nghệ Cơ, Điện và Điện tử - trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, đồng thời giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên của khoa thêm tự hào và càng nhận thức rõ trọng trách của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của khoa và Nhà trường.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự hỗ trợ của các Phòng, Khoa, Trung tâm và các cá nhân trong trường, đặc biệt là sự quyết tâm, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên trực tiếp giảng dạy và quản lý sinh viên, công tác sinh viên của Khoa đã, đang và sẽ luôn đạt được những kết quả đáng tự hào. Những kết quả đó đã đóng góp một phần đáng kể vào sự thành công của quá trình giáo dục đào tạo của khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử nói riêng và của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên nói chung.

 

Ths. Phạm Thanh Cường

Trợ ý sinh viên khoa

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn