Chi bộ khoa Sư phạm kỹ thuật

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT NHIỆM KỲ 2010 - 2015

 

STT       

Họ và tên   

Chức vụ

1.      

Trương Thị Thu Hương

Bí thư chi bộ

2.      

Nguyễn Thị Mai Hương

ĐUV, Chi ủy viên

3.      

Trần Thị  Vân Anh

Chi ủy viên

4.      

Dương Trọng Đại

Đảng viên

5.      

Nguyễn Thị Thu

Đảng viên

6.      

Lê Thị  Quỳnh Trang

Đảng viên

7.      

Bùi Đức Việt

Đảng viên

8.      

Lại Thị Thanh Hoa

Đảng viên

9.      

Nguyễn Thị Mai Hương

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn