Danh sách BCH Liên chi đoàn khoa sư phạm kỹ thuật - Nhiệm kỳ 2014 - 2017


DANH SÁCH BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

NHIỆM KỲ 2014 - 2017

STT

Họ đệm

Tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Bùi Đức

Việt

Chi đoàn Giáo viên

 

2

Lại Thị Thanh

Hoa

Chi đoàn Giáo viên

 

3

Đặng Quốc

Tuấn

K46SCK

 

4

Nguyễn Thiện

Bằng

K1CN-CTM

 

5

Nguyễn Thành

Công

K2CN-CTM

 

6

Nguyễn Huy

Hải

K1CN-ĐĐT03

 

7

Nông Thị

Hoa

K2CN-ĐĐT

 

8

Tạ Văn

Huân

K1CN-ĐĐT01

 

9

Lục Thị

K47SK

 

10

Quách Trần Anh

Tuấn

K49SK

 

11

Trần Xuân

Tứ

K46SKD

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn