Tuyên truyền phổ biến pháp luật

17, Tháng 4, 2020

Phát động cuộc thi "Nét đẹp Công đoàn cơ sở 2020"

17, Tháng 4, 2020

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

14, Tháng 4, 2020

Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

14, Tháng 4, 2020

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

14, Tháng 4, 2020

Giới thiệu ngành Công nghệ chế tạo máy

14, Tháng 4, 2020

Giới thiệu chuyên ngành Công nghệ Điện - Điện tử

11, Tháng 4, 2020

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

11, Tháng 4, 2020

Tổ chức Cuộc thi Thiết kế logo Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử

6, Tháng 4, 2020

Thông báo triển khai nhận và trả hồ sơ giải quyết chế độ chính sách qua bưu điện và tư vấn online

4, Tháng 4, 2020

Thông báo vv thu nhận và trả các loại giấy tờ cho sinh viên qua đường bưu điện học kỳ II năm học 2019-2020

29, Tháng 3, 2020

Thông báo đảm bảo chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

27, Tháng 3, 2020

Thông báo V/v tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và quản lý sinh viên nội trú để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

27, Tháng 3, 2020

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2020

27, Tháng 12, 2019

Thông báo vv đăng ký và cấp phát lịch năm 2020 cho cán bộ viên chức, người lao động

20, Tháng 12, 2019
Page 4/12 <12345678910>